Přidávání obrázků bez zpracování

Při skenování a otevírání obrazů v aplikaci ABBYY FineReader bez předběžného zpracování nebo rozpoznávání OCR můžete používat automatizované úlohy Rychlé skenování, Rychlé otevření nebo Skenovat a uložit jako obrázek v okně Úloha. Jsou užitečné zejména v případě, že máte velmi objemný dokument a potřebujete rozpoznat jen některé jeho stránky.

Podrobnosti viz "Kopírování obsahu z dokumentů" a "Ukládání obrazu strany."

  1. V rozevíracím seznamu Barevný režim vyberte možnost plnobarevný nebo černobílý režim.

Důležité! Po převodu dokumentu do černobílé podoby již nelze barvy obnovit.

  1. Klikněte na tlačítko automatizované úlohy, kterou potřebujete:
    • Rychlé skenování slouží k naskenování papírových dokumentů a otevírání obrazů v aplikaci ABBYY FineReader bez předběžného zpracování nebo rozpoznávání OCR
    • Rychlé otevření se používá k otevření dokumentů PDF a obrazových souborů v aplikaci ABBYY FineReader bez předběžného zpracování nebo rozpoznávání OCR
    • Skenovat a uložit jako obrázek slouží k naskenování dokumentů a uložení skenů. Jakmile je skenování dokončeno, otevře se dialogové okno ukládání obrazu.

Kompletní přehled formátů, v nichž lze naskenované obrazy ukládat, je uveden v části "Podporované formáty obrazů."

Výsledné obrazy budou přidány do nového dokumentu aplikace ABBYY FineReader nebo uloženy do vámi zvolené složky.

1/14/2020 5:26:18 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.