Aktivace aplikace ABBYY FineReader

Po instalaci aplikace ABBYY FineReader 12 je program nutno aktivovat, aby mohl být spuštěn v plném režimu. V omezeném režimu jsou některé funkce vypnuté v závislosti na verzi a oblasti.

Aktivace zabere jen několik minut. Průvodce aktivací vám pomůže odeslat data nutná pro aktivaci vaší aplikace ABBYY, načež získáte aktivační kód.

Důležité! Některé verze tohoto produktu jsou aktivovány automaticky prostřednictvím internetu a nevyžadují dodatečnou aktivaci uživatelem.

Aktivace aplikace ABBYY FineReader:

  1. V nabídce Nápověda klikněte na položku Aktivovat aplikaci ABBYY FineReader….
  2. Postupujte podle pokynů průvodce aktivací.

Pokud se rozhodnete svou kopii aktivovat telefonicky nebo e-mailem, do příslušného dialogového okna Průvodce aktivací zadejte svůj aktivační kód nebo uveďte cestu k aktivačnímu souboru.

Po aktivaci kopie budete moci aplikaci ABBYY FineReader spustit v plném režimu.

Způsoby aktivace

  • Prostřednictvím internetu

Aktivace se provede automaticky a trvá jen několik sekund. Pro tuto metodu je potřeba aktivní připojení k internetu.

  • E-mailem

Program vás vyzve k odeslání automaticky vygenerované e-mailové zprávy společnosti ABBYY s informacemi nutnými k aktivaci aplikace ABBYY FineReader. E-mailová zpráva bude vygenerována automaticky. Jako odpověď obdržíte aktivační kód.

Důležité! Abyste mohli obdržet rychlou odpověď z automatického e-mailového systému, neměňte předmět a text vygenerované e-mailové zprávy.

  • Na webových stránkách

Průvodce aktivací zobrazí internetovou adresu, sériové číslo a ID produktu. Přejděte na adresu zobrazenou Průvodcem aktivací a do odpovídajících polí na stránce zadejte sériové číslo a ID produktu. Budete vyzváni ke stažení souboru. Tento soubor uložte na pevný disk a cestu k tomuto souboru zadejte do Průvodce aktivací.

Průvodce aktivací aplikace vygeneruje unikátní parametr ID produktu. Tento parametr se vytvoří na základě konfiguračních dat vašeho počítače v okamžiku aktivace. Tento parametr nezahrnuje žádná osobní data nebo informace o modelu počítače či o nainstalovaném softwaru, uživatelském nastavení nebo uložených datech. Kromě ID produktu se během aktivace na server společnosti ABBYY odešle pouze sériové číslo, název produktu, jeho verze a jazyk rozhraní aplikace ABBYY FineReader. Tyto informace jsou nutné pro volbu správného jazyka a obsahu zprávy o výsledku aktivace a nebudou použity pro žádné jiné účely.

  • Telefonicky

V příslušném dialogovém okně Průvodce aktivací vyberte svoji zemi. Průvodce zobrazí telefonní čísla nejbližší pobočky společnosti ABBYY nebo jejího partnera v oblasti. Správci technické podpory společnosti ABBYY sdělte sériové číslo a ID produktu zobrazené v Průvodci aktivací.

Důležité! Některé verze produktu nelze aktivovat telefonicky.

V počítači, ve kterém byla aplikace ABBYY FineReader aktivována, můžete tuto aplikaci přeinstalovávat bez nutnosti opětovné aktivace. Pokud jsou však v systému prováděny zásadní aktualizace (např. dojde-li ke změně hardwarové konfigurace počítače, zformátovaní pevného disku nebo přeinstalaci operačního systému), nejspíše bude nutno získat nový aktivační kód a opět provést aktivaci aplikace ABBYY FineReader.

Jakmile aplikaci ABBYY FineReader 12 Corporate aktivujete, získáte rovněž přístup k aplikaci ABBYY Business Card Reader, užitečné aplikaci, která umožňuje skenovat vizitky, zachycovat kontaktní údaje a exportovat zachycené kontakty do různých elektronických formátů.

1/14/2020 5:26:18 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.