Какво е ABBYY Screenshot Reader

ABBYY Screenshot Reader е малко и лесно за употреба приложение за прихващане на два типа снимки на екрана - изображение и текст - от която и да е област на екрана.

Функции на ABBYY Screenshot Reader:

  • Създава снимки на екрана - изображения
  • Превръща снимките на екрана в редактируем текст
  • Използва преимуществото на ABBYY OCR технологията, включена в продукта

ABBYY Screenshot Reader има прост и интуитивен интерфейс, което означава, че нямате нужда от специализирани познания, за да можете да правите снимки на екрана и да разпознавате текст в тях. Просто отворете някакъв прозорец на което и да е приложение и изберете частта от екрана на компютъра, която желаете да "фотографирате".

27.08.2018 7:01:48

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.