Системни изисквания

Операционна система:

 • Microsoft Windows 11 / 10 (64-bit),
 • Microsoft Windows Server 2022 / 2019 / 2016 / 2012 R2.

Операционната система трябва да поддържа езика, който сте избрали за потребителския интерфейс.

Минимални изисквания

 1. 1 GHz или по-бърз x64 процесор.
 2. 1024 MB RAM; при мултипроцесорни системи се изисква допълнително 512 MB RAM за всеки допълнителен процесор
 3. 1,6 GB пространство на твърдия диск за типична инсталация на програмата и 1,6 GB свободно пространство за оптимална работа на програмата.
 4. Видеокарта и монитор с разделителна способност 1024x768 или по-висока.
 5. Изисква се връзка с интернет, за да активирате серийния си номер.
 6. Клавиатура и мишка или друго посочващо устройство.

Препоръчителни изисквания

 1. 1,5GHz или по-бърз x64 Intel® или AMD процесор.
 2. 4 GB RAM.
 3. 1,6 GB пространство на твърдия диск за типична инсталация на програмата и 1,6 GB свободно пространство за оптимална работа на програмата.
 4. Видеокарта и монитор с разделителна способност 1024x768 или по-висока.
 5. Изисква се връзка с интернет, за да активирате серийния си номер.
 6. Клавиатура и мишка или друго посочващо устройство.

Поддръжка на терминален сървър

ABBYY FineReader PDF е тестван със следните терминални сървъри:

 • Microsoft Windows Server 2022, 2019, 2016, 2012 R2 (отдалечен работен плот, RemoteApp и уеб достъп до отдалечен работен плот)
 • Citrix Workspace App 1808 (използване на сценария „Инсталирано приложение, достъпно от сървър“), Citrix Virtual Apps and Desktops

Software requirements

 • Microsoft Office
 • LibreOffice

Install one of the recommended software for quick conversion tasks, comparing documents, or adding new pages in editable formats to PDF documents.

Скенери и многофункционални принтери (MFP)

ABBYY FineReader PDF поддържа TWAIN и WIA-съвместими скенери и многофункционални принтери (MFP).

За списък с файловите формати, поддържани от ABBYY FineReader PDF, вижте Поддържани формати на документи.

17.05.2023 7:34:30

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.