Прозорецът за нови задачи

При стартиране на ABBYY FineReader Нова Задача се отваря прозорец, в който можете лесно да отваряте, сканирате, създавате или сравнявате документи. Ако прозорецът Нова задача е затворен или ако ABBYY FineReader е стартиран чрез щракване с десния бутон на мишката върху файл в Windows Explorer, можете да се върнете към главния екран на програмата, като щракнете върху бутона или върху лентата с инструменти на раздел Документ на екрана на Редактора на PDF или върху главната лента с инструменти на екрана на Редактора на OCR.

За да започнете да обработвате документ, изберете задача:

 1. В левия панел:
  • Щракнете върху Отваряне, ако вече имате документи, които трябва да обработите.
  • Щракнете върху Сканиране, ако първо трябва да сканирате хартиен документ.
  • Щракнете върху Сравни, ако искате да сравните две версии на един и същ документ.
  • Щракнете върху Последни, за да възобновите работа върху записан по-рано PDF документ или OCR проект.
  • Щракнете върху Мобилно приложение, за да създадете документи на смартфона си с помощта на FineReader PDF за iOS или Android и да продължите да работите с тях на компютъра си.
 2. В десния панел изберете съответната задача.

Всички задачи на ABBYY FineReader се изпълняват, като се използват настройките, посочени в диалоговия прозорец Опции. За да отворите диалоговия прозорец, щракнете върху Инструменти > Опции....

Съдържание на главата

17.05.2023 7:34:30

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.