Стартиране на редактора за OCR

Има няколко начина за стартиране на редактора за OCR:

  • В диалоговия прозорец Нова задача щракнете върху
    • Нова задача > Отваряне > Отваряне в редактор за OCR
    • или Нова задача > Инструменти > Редактор за OCR
    • или Нова задача > Файл > Отваряне в редактор за OCR...
  • В редактора на PDF щракнете върху
  • Отворете менюто Старт на Windows и щракнете върху ABBYY FineReader PDF > Редактор за OCR на ABBYY FineReader (или щракнете върху Старт > Всички приложения > ABBYY FineReader PDF > Редактор за OCR на ABBYY FineReader в Windows 10).

Съвет. Можете да настроите редактора за OCR при стартиране да отваря последния използван проект или да създава нов проект. За целта щракнете върху Нова задача > Опции > Общи и изберете Отваряне на нов OCR проект или Отваряне на последния използван OCR проект.

17.05.2023 7:34:30

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.