Организиране на страници в PDF документ

Редакторът на PDF Ви позволява да изтривате, въртите, изрязвате, премествате, заменяте и разпознавате избрани страници, както и да добавяте липсващи или празни страници, да коригирате изображения на страници и да създавате нови PDF файлове, като използвате избрани страници. Всичко това може да бъде направено чрез бързо превключване между различните страници на Вашия PDF документ или чрез избиране на подходящ диапазон от страници.

За да превключите режима Организиране на страниците, изберете раздела Организиране на страниците.

За да изберете подходящите страници, в полето посочете номер на страница, диапазон от страници (напр. 2,3,5 -7) или изберете една от следните от падащия списък: Четни страници, Нечетни страници, Всички страници.

Изтриване на страница от PDF документ...

Завъртане на страница...

Изрязване на страница...

Добавяне на празна страница към PDF документ...

Добавяне на страници от PDF документ...

Добавяне на страници от файл...

Сканиране на страници и добавянето им към PDF документ...

Промяна на реда на страницата в документ...

Замяна на страници от документ...

Изтриване на празни страници от документ...

Разделяне на PDF документ...

Разпознаване на избрани страници...

Подобряване на изображенията на страниците...

Създаване на PDF документ от избраните страници...

Параметри за обработка на изображения за добавени страници...

17.05.2023 7:34:30

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.