Добавяне на текстов блок с анотация към PDF документ

Редакторът за PDF Ви позволява да добавяте текстови блокове към всякакъв тип PDF
Текстов блок е анотация. Текстът в текстов блок не е основният текст на PDF документ.
За повече информация относно добавянето на основен текст в PDF документ вижте Вмъкване и редактиране на текст.

За да добавите текстов блок към PDF документ, направете следното:

  1. Щракнете върху иконата в лентата с инструменти и изберете от падащия списък.
    Лента с инструменти за редактиране на текст ще се появи над Инструменти на PDF и.
  2. Щракнете там, където искате да добавите текста. Можете да плъзнете показалеца на мишката, без да освобождавате бутона на мишката, за да промените размера на текстовия блок.
  3. Въведете текста. Можете да изберете тип, размер и цвят на шрифта.
  4. Ако е необходимо, променете размера на текстовия блок.
  5. За да начертаете рамка около текстовия блок, изберете цвят и дебелина на рамката.
  6. Можете също да промените цвета на фона на текстовия блок или да използвате опцията Откриване на цвета на фона, за да използвате цвета на фона на страницата.
    По подразбиране се използва прозрачен фон.

Можете да използвате редактора за PDF, за да попълните формуляри, които нямат интерактивни полета. За да направите това, просто въведете текста над формуляра, като използвате инструмента Експортирай.

Когато добавите текстов блок, ще се появи нов коментар, съдържащ текста от блока, в панела Коментари. Можете да промените статуса на коментара по същия начин, както променяте статуса на анотация. Вижте също: Съвместна работа с PDF документи.

04.03.2022 7:12:53

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.