Разделяне по брой страници

За да разделите документ по брой страници, направете следното:

 1. Използвайте редактора за PDF, за да отворите документа, и след това изберете Файл >  Раздели документа...
 2. В диалоговия прозорец, който се отваря:
  1. Изберете Метод на разделяне > По брой страници.
  2. Определете Брой страници, което е максимално разрешеният брой страници за всеки нов документ.
  3. Променете Име на файл, ако е необходимо. Имената на всички нови документи се номерират в края, за да останат уникални. Активирайте номерирането преди или след името и посочете броя на цифрите.

   Напр. параметрите „Име: Document, Номерация: След име, Брой цифри: 3“ ще генерират следните имена на документи: Document001.pdf, Document002.pdf, Document003.pdf и т.н.
   Името на изходния документ се използва по подразбиране.
  4. Запишете новите документи в папката с изходния документ или посочете друго местоположение.

   Прикачените файлове ще бъдат изпратени в отделна папка, наречена Прикачени файлове, в същата директория. Показалците не се запазват в новите документи.
 3. Щракнете върху Раздели.

След като разделянето приключи, папката, съдържаща новите файлове, ще се отвори в нов прозорец.

04.03.2022 7:12:53

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.