Разделяне по размер на файла

За да разделите PDF документ по размер на файла, направете следното:

 1. Използвайте редактора за PDF, за да отворите документа, и след това изберете Файл > Раздели документа...
 2. В диалоговия прозорец, който се отваря:
  1. Изберете Метод на разделяне > По размер на файла.
  2. Определете Размер на файла, което е максимално разрешеният размер на файла за всеки нов документ.

   Определеният размер на файла трябва да бъде по-малък от размера на оригиналния файл.
   Размерът на новия документ може да се окаже по-голям от определения размер в зависимост от съдържанието на PDF документа (например ако документът съдържа голям брой изображения, шрифтове, интерактивни форми и т.н.).
  3. Променете Име на файл, ако е необходимо. Имената на всички нови документи се номерират в края, за да останат уникални. Активирайте номерирането преди или след името и посочете броя на цифрите.

   Напр. параметрите „Име: Document, Номерация: След име, Брой цифри: 3“ ще генерират следните имена на документи: Document001.pdf, Document002.pdf, Document003.pdf и т.н.
   Името на изходния документ се използва по подразбиране.
  4. Запишете новите документи в папката с изходния документ или посочете друго местоположение.

   Прикачените файлове ще бъдат изпратени в отделна папка, наречена Прикачени файлове, в същата директория. Показалците не се запазват в новите документи.
 3. Щракнете върху Раздели.

След като разделянето приключи, папката, съдържаща новите файлове, ще се отвори в нов прозорец.

04.03.2022 7:12:53

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.