Търсене по ключови думи

За да търсите по ключови думи, направете следното:

 1. Щракнете върху раздел в панела отляво или щракнете върху Изглед > Търсене, за да отворите панела ТЪРСЕНЕ.
 2. В текстовото поле Намери какво въведете думата или фразата, която искате да намерите.
  Думи или фрази, които отговарят на търсенето Ви, ще бъдат маркирани в документа.
  Резултатите от търсенето ще бъдат подредени в групи (според източника: текст, коментари или показалци) и ще можете да маркирате цялата текстова група.
   
 3. Ако е необходимо, щракнете върху стрелката до иконата и изберете някое от следните:
  • Точно съвпадениеще намери само думи, които отговарят точно на думите, които сте въвели в полето за търсене.
   Например търсенето на думата „correct“ няма да намери думи като „incorrectly“ или „correction“.
  • Съвпадение на големи/малки букви ще намери само думи, при които регистърът на буквите (главни/малки) отговаря.
   Например търсенето на думата „Editor“ няма да намери думи като „editor“ или „EDITOR“.

Можете да осветявате, задрасквате и подчертавате намерените резултати в текста. За да направите това, изберете необходимите думи в резултатите от търсенето и щракнете върху съответния инструмент (осветяване, задраскване или подчертаване).
Това ще създаде коментари в PDF документа и ще маркира всички промени, които трябва да бъдат направени в изходния документ. Това няма да засегне самия текст на Вашия PDF документ.

За да промените цвета, използван за маркиране на текста, щракнете върху стрелката до съответния инструмент и изберете желания цвят от палитрата, която се показва.

За да се придвижите към следващ/предишен намерен резултат, използвайте бутоните . Можете също да изберете следващия резултат от търсенето, като натиснете F3.

04.03.2022 7:12:53

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.