Търсене и заместване

Редакторът на PDF Ви позволява да търсите и да замествате думи и фрази. За да направите това, следвайте тези стъпки:

 1. Щракнете върху раздел в панела отляво или щракнете върху Изглед > Търсене, за да отворите панела ТЪРСЕНЕ.
 2. Отидете в раздел ЗАМЕНИ.
 3. В текстовото поле Намери какво въведете думата или фразата, която искате да намерите.
  Думи или фрази, които отговарят на търсенето Ви, ще бъдат маркирани в документа.
  Резултатите от търсенето ще бъдат подредени в групи (според източника: текст, коментари или показалци) и ще можете да маркирате цели групи.
   
 4. Ако е необходимо, щракнете върху стрелката до иконата и изберете някое от следните:
  • Точно съвпадениеще намери само думи, които отговарят точно на думите, които сте въвели в полето за търсене.
   Например търсенето на думата „correct“ няма да намери думи като „incorrectly“ или „correction“.
  • Съвпадение на големи/малки буквище намери само думи, при които регистърът на буквите (главни/малки) отговаря.
   Например търсенето на думата „Editor“ няма да намери думи като „editor“ или „EDITOR“.
 5. В полето Замени с въведете текста, който ще замести оригиналния текст.
 6. В резултатите от търсенето маркирайте дума или фраза, която трябва да бъде заместена.
  За да заместите няколко думи или фрази едновременно, изберете подходящата стойност в панела за търсене.
 7. Щракнете върху Замени.
  Това ще замести избраната от Вас дума или фраза с тази, която сте задали, и съответният запис ще бъде премахнат от резултатите от търсенето.
  За да се придвижите към следващ/предишен намерен резултат, използвайте бутоните . Можете също да изберете следващия резултат от търсенето, като натиснете F3.
 8. Запишете промените си.

04.03.2022 7:12:53

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.