Копиране на област като изображение

За да копирате област от PDF документ като изображение:

  1. Използвайте мишката, за да очертаете правоъгълник около областта, която искате да копирате.
    Областта, която маркирате, трябва да бъде ограничена до една страница.
  2. Щракнете върху иконата в лентата с инструменти, която се показва до маркираната област.    Освен това можете да щракнете с десния бутон върху маркираната област и да щракнете върху Копиране като изображение в контекстното меню или да използвате клавишната комбинация Ctrl+C.    Текстът от маркираната област ще бъде копиран в клипборда като изображение.
  3. Поставете копираното изображение в желаното приложение.

04.03.2022 7:12:53

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.