Вмъкване и редактиране на текст

Редакторът за PDF в ABBYY FineReader PDF 15 Ви позволява да вмъквате и редактирате текст във всеки* PDF документ:

 • PDF документи, създадени с други приложения:
 • сканирани документи
 • PDF документи с възможност за търсене

Налице са следните функции:

 • добавяне на нов текст
 • изтриване на текст
 • копиране и поставяне на текст от клипборда
 • редактиране на форматирането на текст в съществуващи текстови блокове
 • промяна на размера на текстовия блок
 • преместване на текстови блокове на страница
 • коригиране на ориентацията на страницата, наклонен, изкривен текст и други дефекти, открити в сканираните документи

* освен PDF документи, съдържащи текст във векторна графика

Вмъкване на нов текст

Нов текст може да бъде добавен към страница по следните начини:

Добавяне на нов текст с помощта на инструмента Добавяне на текст

За добавяне на нов текстов блок към PDF документ:

 1. Щракнете върху бутона , за да влезете в режима на редактиране на текст. Друга възможност е да изберете Инструменти > Редактиране на текст и изображения или да използвате клавишната комбинация Ctrl + E.
  Съвет: ако лентата с инструменти не се вижда, щракнете в горния десен ъгъл.

  Забележка: може да се наложи да изчакате известно време, докато програмата подготви документа за редактиране. През това време в лявата част на панела Текст ще се покаже индикатор за подготовка на страницата.


  Под лентата с инструменти ще се появи панел Текст, а текстът и изображенията на страницата ще бъдат маркирани като отделни блокове:  Забележка: при работа със сканирани документи и PDF документи с възможност за търсене е важно да посочите правилните езици, особено когато фоновото разпознаване е деактивирано. За повече подробности вижте Функции на документа, които трябва да разгледате преди OCR.

  Съвет: преди да започнете работа със сканирани документи и PDF документи с възможност за търсене, понякога е най-добре да коригирате ориентацията на страницата, наклонен, изкривен текст и други дефекти.
 2. Щракнете върху бутона , който се намира в панела Текст. Като алтернатива можете да използвате клавишната комбинация Ctrl + T. Това ще активира инструментите за редактиране, намиращи се в панела Текст.
 3. Поставете курсора на конкретното място, където искате да бъде добавен нов текстов блок, и маркирайте правоъгълна форма с подходящия размер за новия си текстов блок или щракнете с левия бутон на мишката за текстов блок с форма по подразбиране.

  Забележка: размерът на новия текстов блок не може да бъде по-голям от самата страница.

  Забележка: можете да създавате нови текстови блокове над други обекти.
 4. Въведете текста в текстовия блок, който току-що сте създали.

  Забележка: когато добавяте голям обем текст, внимавайте да не преминете ръбовете на самата страница.
 5. Завършете добавянето на текста. За да направите това, щракнете с левия бутон върху областта извън текстовия блок или натиснете клавиша Esc.
 6. Запазете промените, които сте направили в документа, като щракнете върху бутона в горната лява част на прозореца на редактора за PDF. Като алтернатива можете да щракнете върху Файл > Запис или да използвате клавишната комбинация Ctrl + S.
 7. За да излезете от режима за редактиране на текст, щракнете върху бутона или използвайте клавишната комбинация Ctrl + E.

Редактиране на съществуващ текст

За да редактирате текст в PDF документ:

 1. Щракнете върху бутона в лентата с инструменти, за да влезете в режима за редактиране на текст. Друга възможност е да щракнете върху Инструменти > Редактиране на текст и изображения или да използвате клавишната комбинация Ctrl + E.
  Съвет: ако лентата с инструменти не се вижда, щракнете върху бутона в горната дясна част на прозореца на редактора за PDF.

  Забележка: може да се наложи да изчакате известно време, докато програмата подготви документа за редактиране. През това време в лявата част на панела Текст ще се покаже индикатор за подготовка на страницата.


  Под лентата с инструменти ще се появи панел Текст, а текстът и изображенията на страницата ще бъдат маркирани като отделни блокове:  Забележка: при работа със сканирани документи и PDF документи с възможност за търсене е важно да посочите правилните езици, особено когато фоновото разпознаване е деактивирано. За повече подробности вижте Функции на документа, които трябва да разгледате преди OCR.

  Съвет: преди да започнете работа със сканирани документи и PDF документи с възможност за търсене, понякога е най-добре да коригирате ориентацията на страницата, наклонен, изкривен текст и други дефекти.
 2. Редактиране на текста в PDF документ.
  Можете да правите следното:
  • Добавяне на нов текст към съществуващ текстов блок
   За да направите това, поставете курсора на мястото, където искате да се създаде текстовия блок, и въведете съответния текст или поставете текста от клипборда.
   Програмата автоматично ще избере подходящ шрифт.

   Забележка: името на текущия шрифт се показва в списъка в текстовия прозорец. Двойка квадратни скоби около име на шрифт означава, че шрифтът е вграден в редактирания PDF документ, но не е инсталиран във Вашата система. За да използвате този шрифт, когато въвеждате нов текст, първо  инсталирайте шрифта в системата си. В противен случай програмата ще избере шрифта по подразбиране.
  • Изтриване на текст от съществуващ текстов блок
   За да направите това, изберете текста, който искате да изтриете, и го изтрийте.
  • Изтривате на текстов блок изцяло
   За да направите това:
   • Задръжте натиснат бутона Ctrl и щракнете с левия бутон върху текстовия блок.
    Освен това можете да изберете текстов блок, като щракнете с левия бутон в него, да поставете курсора върху един от краищата на блока и да го изберете, като щракнете с левия бутон на мишката, когато видът на курсора се промени на .
   • Изтрийте текстовия блок, като натиснете клавиша Delete.


  • Промяна на форматирането на текст
   За да направите това, изберете подходящия текст в текстов блок и го редактирайте с помощта на инструментите, разположени в панела Текст:

  • Промяна на размера на текстов блок
   За да направите това, първо изберете подходящия текстов блок, като щракнете с левия бутон в него. Върху краищата на текстовия блок сега ще има малки квадратни икони.   Поставете курсора върху една от квадратните икони. Когато видът на курсора се промени на , задръжте натиснат левия бутон на мишката и плъзнете курсора, така че размерът на текстовия блок да се промени на желания от Вас размер.

   Забележка: когато променяте размера на текстовия блок, внимавайте да не минавате през краищата на страницата.
  • Преместване на текстови блокове на страницата
   За да направите това, задръжте натиснат бутона Ctrl и поставете курсора на мишката върху текстовия блок. Задръжте левия бутон на мишката заедно с бутона Ctrl и плъзнете блока на съответното място, като държите натиснат бутона Ctrl и левия бутон на мишката.
   Освен това можете да изберете текстов блок, като щракнете с левия бутон в него, поставите курсора на един от ръбовете му и го преместите, като задържите левия бутон на мишката, когато видът на курсора се промени на .

   Забележка: когато премествате текстов блок, внимавайте да не преминете през видимите ръбове на страницата.
 3. Завършете редактирането на текста. За да направите това, щракнете с левия бутон извън текстовия блок или натиснете бутона Esc.
 4. Излезте от режима за редактиране на текст, като щракнете върху бутона или с помощта на клавишната комбинация Ctrl + E.
 5. Запазете промените, които сте направили в документа, като щракнете върху бутона в горната лява част на прозореца на редактора за PDF. Като алтернатива можете да щракнете върху Файл > Запис или да използвате клавишната комбинация Ctrl + S.

Подобряване на редактирането на текст в сканирани документи

Преди да започнете да редактирате сканирани документи и PDF документи с възможност за търсене, можете да направите следното, за да подобрите редактирането на текст:

 • Коригиране на ориентацията на страницата, наклонен, изкривен текст и други дефекти
  За да направите козметични промени във вида на сканирания документ, щракнете върху бутона Коригиране на наклона и ориентацията на страницата в лентата с инструменти Текст и изберете Коригиране на наклона и ориентацията на текущата страница (за определена страница или за целия документ).  Забележка: бутонът Коригиране на наклона и ориентацията на страницата се появява в панела Текст само за тези страници, където програмата е открила изкривяване на текст.
 • Повторно разпознаване на страница/документ
  Ако дадена страница съдържа текстов слой, той ще се използва при редактиране на текста. За да разпознаете страница от нулата, щракнете върху бутона Текстов слой в лентата с инструменти и изберете Разпознаване на страницата и замяна на съществуващия текстов слой... (за определена страница или за целия документ).  Това ще отвори диалоговия прозорец Разпознаване на документ.
  Изберете подходящите езици от падащия списък в горната му част.
  Маркирайте квадратчетата за отметки до Коригиране на ориентацията на страниците и Премахване на изкривяването на изображения и коригиране на резолюцията им в долната част на прозореца.  Щракнете върху Разпознаване.

04.03.2022 7:12:53

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.