Очертаване на фигури

Редакторът за PDF Ви позволява да изчертавате различни маркировки на страницата на PDF документ. Можете също да добавяте коментари към различните форми, които сте нарисували.

 1. В Инструменти на PDF щракнете върху .
 2. Изберете подходящия инструмент за рисуване от падащото меню.
  • Мастило
   Чертае линия, когато държите натиснат левия бутон на мишката, което Ви позволява да начертаете произволна форма.
  • Линия
   Чертае права линия. Ако искате да начертаете вертикална, хоризонтална или диагонална (наклонена под ъгъл 45°) линия, задръжте клавиша Shift.
  • Стрелка
   Чертае стрелка. Ако искате да начертаете вертикална, хоризонтална или диагонална (наклонена под ъгъл 45°) линия, задръжте клавиша Shift.
  • Правоъгълник
   Чертае правоъгълник. Ако искате да начертаете квадрат, задръжте клавиша Shift.
  • Овал
   Чертае овал. Ако искате да начертаете кръг, задръжте клавиша Shift.
  • Многоъгълник
   Чертае многоъгълник. Щракнете върху мястото, където искате да поставите началния връх на многоъгълника. За да завършите многоъгълника, щракнете върху началния връх.
  • Облак
   Чертае облак. Щракнете върху мястото, където искате да поставите началния връх на облака. За да завършите облака, щракнете върху началния връх.
  • Полилиния
   Чертае зигзагообразна линия. Щракнете върху страницата, за да започнете да чертаете, щракнете отново там, където искате да изчертаете следващия сегмент, и щракнете двукратно там, където искате да завършите линията.
  • Текстово поле
   Начертава правоъгълник с вложена текстова анотация. За повече подробности вижте Добавяне на текстов блок с анотация към PDF документ.
 3. След като завършите изчертаването на формата, щракнете двукратно върху нея, ако искате да въведете коментар.
  Ако използвате инструмента Мастило, трябва да забраните инструментите за чертане, преди да можете да въведете коментар.

  За да начертаете набор от форми с инструмента Мастило и да добавите коментар към целия набор:
  • Задръжте клавиша Shift и начертайте фигурата. Можете да пуснете бутона на мишката, но освободете клавиша Shift само след като свършите с чертането.
  • Забранете инструментите за чертане, щракнете двукратно върху една от формите в набора и въведете коментара си.
 4. Инструментите за чертане имат няколко настройки, които можете да промените.

  За да промените тези опции:
  • Щракнете с десен бутон върху начертаната форма и използвайте командите в контекстното меню.
  • Изберете желаните настройки в лентата с инструменти Инструменти на PDF, преди да начертаете формата.

За повече информация за използване и редактиране на коментари вижте Съвместна работа с PDF документи.

04.03.2022 7:12:53

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.