Сравняване на документи

За да сравните две версии на документ, изпълнете следните стъпки:

 1. Стартирайте ABBYY Сравняване на документи.
  Вижте също: Стартиране на ABBYY Сравняване на документи.
 2. Отворете документите в ABBYY Сравняване на документи. Документите трябва да са в един от поддържаните формати.
  За да отворите документ, направете едно от следните:
  • Плъзнете и пуснете документа в една от двете области за преглед.
  • Щракнете някъде в областта за преглед и отидете до местоположението на файла.
  • Щракнете върху в лентата с инструменти в областта за преглед и намерете желания документ.
  • Щракнете върху една от областите за преглед и после щракнете върху Файл > Отваряне на документ....
   Можете да превключвате между области за преглед, като натиснете Ctrl+Tab или Alt+1/Alt+2.
  • ABBYY Сравняване на документи запомня последните сравнявани двойки документи.
   За да отворите единия от последно сравняваните документи, го изберете от падащия списък в горната част на областта за преглед.
  • За да отворите последно сравнената двойка документи, щракнете върху Файл > Последни сравнения и изберете двойката документи от списъка.
   Можете също да отворите последните сравнени документи от прозореца Нова Задача: щракнете върху раздела Сравни и изберете двойката документи от Последни сравнения.
 3. Изберете опцията езика на документите от списъка в раздел СРАВНИ.
 4. Щракнете върху Сравни в раздела СРАВНЯВАНЕ в най-левия панел или щракнете върху командата Сравняване на документи в менюто Сравняване.
  Ще се покаже прозорец, който показва лента на напредъка, съвети за сравнение и предупреждения.

  След сравняването на документите в РАЗЛИЧИЯ раздела ще се появи списък с разликите. В двата документа ще бъдат подчертани всички разлики.

Можете да запазите резултатите от сравнението:

 • Като файл на Microsoft Word, където разликите ще бъдат показани с помощта на функцията за проследяване на промените.
  Забележка: запазеният документ е разпозната версия на оригиналния документ, което означава, че може да има визуални разлики и грешки при разпознаването. Следователно документ от този тип трябва да се използва само за преглед на разликите.
 • Като PDF документ с коментари.
 • Като таблица на Microsoft Word, съдържаща разликите.

За да запазите резултатите от сравнението, щракнете върху бутона Запис... в раздела РАЗЛИЧИЯ. По подразбиране разликите ще бъдат запазени в последния избран формат на файла. Ако искате да запазите разликите в различен формат, изберете подходящия формат от падащия списък до бутона Запис....

Вижте също: Преглед на резултатите от сравнението, Запис на резултатите от сравнението.

04.03.2022 7:12:53

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.