Microsoft Excel задачи

Като използвате задачите в раздел Microsoft Excel в прозореца Задача, можете лесно да конвертирате изображения на таблици в Microsoft Excel.

 1. От падащия списък Език на документа в горния край на прозореца изберете езиците на документа.
 2. От падащия списък Цветен режим изберете пълноцветен или черно-бял режим.

Важно! След като документът е конвертиран в черно-бял, не можете да възстановите цветовете.

 1. Изберете желаните опции на документа в дясната част на прозореца:
  • Опции за оформление на документ
  • Изберете Запази изображенията, ако желаете да запазите изображенията в получения документ.
  • Изберете Създаване на отделни работни листове за всяка страница, ако искате всяка страница в оригиналния документ да бъде записана като отделен работен лист в Microsoft Excel

За повече информация относно наличните опции за запис в Microsoft Excel вижте "Запис на таблици."

 1. Щракнете върху бутона на задачата, която Ви трябва:
  • Сканиране в Microsoft Excel сканира хартиен документ и го конвертира в Microsoft Excel
  • Изображение или PDF файл към Microsoft Excel конвертира PDF документи или графични файлове в Microsoft Excel
  • Снимка към Microsoft Excel конвертира снимки на документи в Microsoft Excel

В резултат ще се създаде нов Microsoft Excel документ, който ще съдържа текста на Вашия оригинален документ.

Важно! Когато стартирате вградена задача, се използват текущо избраните опции на програмата. Ако решите да промените някои от опциите, трябва да рестартирате задачата.

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.