ABBYY Screenshot Reader

ABBYY Screenshot Reader е малко и лесно за употреба приложение за прихващане на два типа снимки на екрана - изображение и текст - от която и да е област на екрана.

Функции на ABBYY Screenshot Reader:

 • Създава снимки на екрана - изображения
 • Превръща снимките на екрана в редактируем текст
 • Използва преимуществото на ABBYY OCR технологията, включена в продукта

ABBYY Screenshot Reader има прост и интуитивен интерфейс, което означава, че нямате нужда от специализирани познания, за да можете да правите снимки на екрана и да разпознавате текст в тях. Просто отворете някакъв прозорец на което и да е приложение и изберете частта от екрана на компютъра, която желаете да "фотографирате".

Забележка: ABBYY Screenshot Reader може да се използва само от регистрирани потребители на определени ABBYY продукти. За подробни инструкции за това как да регистрирате своето копие на ABBYY Screenshot Reader, моля разгледайте "Регистриране на ABBYY FineReader".

Инсталиране и стартиране на АBBYY Screenshot Reader

По подразбиране ABBYY Screenshot Reader се инсталира на компютъра Ви заедно с ABBYY FineReader 12.

За да отворите ABBYY Screenshot Reader, щракнете върху иконата на ABBYY Screenshot Reader в лентата за задачи .

Създаване на снимки на екрана и разпознаване на текстове

ABBYY Screenshot Reader може да създаде снимки на екрана на избрани области от екрана на вашия компютър и да ги запише във файл, да ги копира в клипборда или изпрати към ABBYY FineReader.

Когато стартирате ABBYY Screenshot Reader се появява прозорец ABBYY Screenshot Reader на екрана на вашия компютър.

Прозорецът на ABBYY Screenshot Reader съдържа инструменти за разпознаване на текст и таблици на екрана на вашия компютър, за създаване на снимки на екрана на избрани области от екрана и за настройване на приложението.

За да направите снимка на екрана или да разпознаете фрагмент от текст:

 1. От списъка Скрийншот в ABBYY Screenshot Reader  изберете метод за прихващане на екран:
  • Зона

прихваща област по ваш избор.

 • Прозорец

прихваща част от екрана (напр. прозорец, фрагмент от прозорец, лента с инструменти и др.).

 • Екран

прихваща цял екран.

 • Екран с изчакване

прихваща цял екран със закъснение 5 секунди.

 1. В списък Език, изберете език за разпознаване
 2. В списък Изпрати изберете приложение, в което да се изпрати разпознатата снимка на екрана или текст

Избраният текст или снимка на екрана може да се изпрати в:

- клипборда (Текст към клипборд, Таблица към клипборд или Изображение към клипборд).

- нов документ (Текст към Microsoft Word[1] или Таблица към Microsoft Excel[2]).

- файл(Текст към файл, Таблица към файл или Изображение към файл) В диалоговия прозорец Запис като въведете име на файла и изберете формат.

- ABBYY FineReader 12 (Изображение към ABBYY FineReader[3]). Изберете тази опция, ако областта на екрана съдържа текст и картини.

- *.bmp файл, приложен към новосъздадено e-mail съобщение (Изображение към e-mail).

Важно!

Тази опция изисква:

[1] Microsoft Word

[2] Microsoft Excel

[3] ABBYY FineReader 12

да бъде инсталиран на вашия компютър.

 1. Щракнете

В зависимост от опцията, която изберете в списъка Снимка на екрана, снимката на екрана ще бъде създадена автоматично или ще се появи инструмент за прихващане, с който да изберете желаната област:

 • Ако е избрана опцията Зона, на екрана ще бъде избрана област.

Ако е необходимо, настройте позицията и границите на областта и щракнете върху  Прихващане.

За да настроите границите на област, поставете курсора на мишката върху границата и влачете, като държите натиснат левия бутон на мишката. За да преместите област, изберете областта и я местете, като държите натиснат левия бутон на мишката.

 • Ако изберете Прозорец, курсорът ще се промени на .

Посочете с курсора на мишката желаната област и когато се появи цветна рамка, натиснете левия бутон на мишката.

 • Ако изберете Екран или Екран с изчакване, снимката на екрана ще се създаде автоматично.

Забележка:

 • За да откажете прихващане на екран, натиснете Esc или десния бутон на мишката.
 • За да откажете разпознаване, щракнете върху Стоп или натиснете Esc.

Допълнителни опции

За да изберете допълнителни опции, щракнете с десния бутон на мишката върху иконата на ABBYY Screenshot Reader в лентата за задачи и изберете Опции. Възможни са следните опции:

 • Винаги отгоре

Запазва лентата с инструментите на ABBYY Screenshot Reader върху всички други прозорци, когато превключвате между приложенията.

 • Автоматично стартиране при включване на компютъра

Стартира ABBYY Screenshot Reader при всяко включване на компютъра.

 • Разреши звуци

Възпроизвежда звуково известяване, когато ABBYY Screenshot Reader копира област от екрана в клипборда.

Съвети

 1. Работя с текстове, написани на няколко езика  

Изберете фрагмент от текста, написан изцяло на един език. Преди стартиране на процедурата за разпознаване се уверете, че избраният език в падащия списък Език съответства на езика на Вашия текст. Изберете друг език за разпознаване, ако е необходимо.

 1. Не намирам необходимия ми език в списъка

От прозореца на ABBYY Screenshot Reader изберете опция (Изберете повече езици…) в падащия списък Език.

Ако не намирате необходимия език в списъка на възможните езици:

 1. Приложението не поддържа този език. За пълния списък на поддържаните езици, моля вижте http://www.abbyy.com. Списъкът с поддържаните езици може да е различен за различните версии на приложението.
 2. Този език може да е бил забранен по време на персонализирано инсталиране:
  1. В лентата за задачи на Windows щракнете върху Старт и след това изберете Настройки > Контролен панел.
  2. Щракнете два пъти върху иконата Добавяне или премахване на програми.
  3. От списъка на инсталираните програми изберете ABBYY FineReader 12 и след това щракнете върху Промяна.
  4. В диалоговия прозорец Потребителско инсталиране изберете необходимия език.
  5. Следвайте инструкциите за инсталиране на програмата.
 3. Избраната зона съдържа текст и изображения.

От лентата за инструменти на ABBYY Screenshot Reader изберете опция Изображение към ABBYY FineReader*. Изображението от избраната област ще се добави към текущия ABBYY FineReader пакет. Ако ABBYY FineReader работи в момента на вашия компютър, изображението ще се добави към текущия пакет. В противен случай ще се създаде нов пакет и изображението ще се добави към него.

*Важно!

Тази опция изисква да бъде инсталиран ABBYY FineReader 12 на вашия компютър.

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.