Опции за сканиране и отваряне

За да персонализирате процеса на сканиране и отваряне на страници в ABBYY FineReader, можете да:

Можете да отворите тези настройки от диалоговите прозорци за отваряне и сканиране на документи (ако използвате интерфейса за сканиране на ABBYY FineReader 12) и от раздел Сканиране/Отваряне в диалоговия прозорец Опции (Инструменти > Опции…).

Важно! Всички промени, които направите в диалоговия прозорец Опции, ще бъдат приложени само към новите сканирани/отворени изображения.

Разделът Сканиране/Отваряне в диалоговия прозорец Опции съдържа следните опции:

Настройки за автоматичен анализ и разпознаване

По подразбиране FineReader документите се анализират и разпознават автоматично, но можете да промените това. Налични са следните режими:

 • Прочитане на изображения на страници (включва предварителна обработка на изображението)

Всички изображения, които се добавят към FineReader документ, се обработват автоматично предварително, като се използват настройките от групата Обработка на изображение. Анализът и разпознаването също се изпълняват автоматично.

 • Анализ на изображения на страници (включва предварителна обработка на изображението)

Предварителната обработка на изображението и анализът на документа ще се извършат автоматично, но разпознаването трябва да се стартира ръчно.

 • Предварителна обработка на изображения на страници

Само предварителната обработка се извършва автоматично. Анализът и разпознаването трябва да се стартират ръчно. Този режим се използва често за обработка на документи със сложна структура.

Ако не искате изображенията, които сте добавили към FineReader документ, да се обработват автоматично, махнете отметката Автоматично обработвай страниците при добавяне. Това Ви позволява бързо да отваряте големи документи, да разпознавате само избраните страници в документа и да запишете документите като изображения.

Опции за предварителна обработка на изображение

ABBYY FineReader 12 позволява автоматично да премахвате често срещани дефекти при сканиране и цифрови снимки.

Общи поправки

 • Раздели срещуположни страници

Програмата автоматично ще раздели изображения със срещуположни страници на две отделни изображения, всяко от които съдържа една страница.

 • Откриване ориентация на страница

Ориентацията на страниците, добавени към FineReader документ, ще бъде открита автоматично и коригирана, ако е необходимо.

 • Изправяне на изображения

Изкривените страници ще бъдат автоматично открити и изправени, ако е необходимо.

 • Корекция на трапецовидни изкривявания

Програмата автоматично ще открие трапецовидни изкривявания и неравни редове в текста при цифрови фотографии и сканирани книги. Тези дефекти ще бъдат коригирани, ако е необходимо.

 • Изправяне на редовете на текста

Програмата автоматично ще открие неравни редове в текста в изображенията и ще ги изправи, без да коригира трапецовидни изкривявания.

 • Инвертиране на изображения

Когато е необходимо, ABBYY FineReader 12 ще обърне цветовете на изображението, така че то да съдържа тъмен текст на светъл фон.

 • Изтриване на цветови означения

Програмата ще открие и изтрие всички цветни печати и знаци, направени с химикал, за да улесни разпознаването на текст, който те правят неясен. Този инструмент е предназначен за сканирани документи с тъмен текст на бял фон. Не избирайте тази опция за цифрови снимки и документи с цветен фон.

 • Корекция на резолюция на изображение

ABBYY FineReader 12 автоматично ще определи най-добрата резолюция за изображенията и ще промени резолюцията, ако е необходимо.

Корекция на снимка

 • Откриване на ръбове на страница

Понякога цифровите фотографии имат очертания, които не съдържат полезни данни. Програмата ще определи тези очертания и ще ги изтрие.

 • Избелване на фон

ABBYY FineReader ще избели фона и ще избере най-добрата яркост за изображенията.

 • Намаляване на ISO шум

Шумът ще бъде премахнат автоматично от фотографиите.

 • Отстраняване на размиване на изображение

Отчетливостта на размазани фотографии ще бъде увеличена.

Забележка: Можете да забраните всички тези опции при сканиране или отваряне на страници на документ и пак да приложите желаната предварителна обработка в Редактора на изображения. За подробности вижте "Предварителна обработка на изображения".

Интерфейси за сканиране

По подразбиране ABBYY FineReader използва свой собствен интерфейс за сканиране. Диалоговият прозорец съдържа следните опции:

Съвет: Можете да изберете кои функции за предварителна обработка да разрешите, кои дефекти да премахнете и дали документът трябва автоматично да бъде анализиран и разпознат. За да направите това, разрешете опцията Автоматично обработвай страниците при добавяне и щракнете върху бутона Опции….

 • Сканиране на множество страници:
  1. Използване на автоматично подаващо устройство за документи (ADF)
  2. Двустранно сканиране
  3. Задаване на забавяне на сканирането на страница в секунди

Ако интерфейсът за сканиране на ABBYY FineReader 12 е несъвместим с Вашия скенер, можете да използвате интерфейса на скенера. Документацията на скенера трябва да съдържа описание на този диалогов прозорец и неговите елементи.

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.