Запис в PDF

PDF е широко използван формат за документи. PDF документите изглеждат еднакво на различни компютри, могат да се защитават с пароли и са подходящи за съхранение в електронни архиви.

За да запишете своя текст в PDF:

 • Щракнете върху стрелката до бутона Запиши в главната лента с инструменти и изберете Запиши като PDF документ…. Ако форматът, който Ви трябва, не е показан в списъка, щракнете върху Запис в други формати… и изберете желания формат от падащия списък Запис като тип. Или от меню Файл щракнете върху Запиши документа като и после върху PDF документ.

Съвет: В диалогов прозорец Опции са налични допълнителни опции за запис: изберете Инструменти > Опции…, щракнете върху раздел Запис и щракнете върху раздел PDF.

Опциите за запис в този раздел са групирани в следните категории:

Размер на страница по подразбиране

Изберете размера на страницата, която ще се използва за запис в PDF формат, от падащия списък.

Режим на запис

В зависимост от начина, по който планирате да използвате своя електронен документ, изберете една от следните опции:

 • Само текст и картинки

Тази опция записва само разпознатия текст и свързаните изображения. В страницата ще може да се извършва търсене и размерът на PDF файла ще е малък. Видът на получения документ може леко да се различава от оригинала.

 • Текст над изображението на страницата

Тази опция записва фона и изображенията от оригиналния документ и поставя разпознатия текст върху тях. Обикновено този PDF тип изисква повече дисково пространство, отколкото Само текст и картинки. В получения PDF документ може да се извършва търсене. В някои случаи видът на получения документ може леко да се различава от оригинала.

 • Текст под изображението на страницата

Тази опция записва цялото изображение на страницата като изображение и поставя разпознатия текст под него. Използвайте тази опция, за да създадете документ, в който може да се извършва търсене и който изглежда буквално като оригинала.

 • Само изображение на страница

Тази опция записва точното изображение на страницата. Този тип PDF документ ще бъде буквално неразличим от оригинала, но във файла няма да може да се извършва търсене.

В зависимост от режима на запис, който сте избрали, може да са налични някои от следните опции:

 • Запази цвета на текста и фона

Изберете тази опция, за да запазите цвета на шрифта и фона при запис в PDF.

 • Запази горни и долни колонтитули

Запазва горните и долни колонтитули в изходния документ.

 • Създаване на съдържание

Изберете тази опция, ако желаете да създадете съдържание от заглавията на документа.

 • Разреши PDF файл с тагове

Изберете тази опция, за да добавите PDF тагове в изходния PDF документ.

Освен текста и изображенията, PDF файловете могат да съдържат информация за структурата на документа, като логически части, изображения и таблици. Тази информация е кодирана в PDF тагове. PDF файл с PDF тагове може да бъде мащабиран за различни размери екрани и ще се вижда добре на преносими устройства.

 • Компресирай изображения с MRC

Изберете тази опция, за да запазите визуалното качество на текста и изображенията в силно компресиран документ.

 • Приложи ABBYY PreciseScan за изглаждане на символи в изображения

Изберете тази опция, за да изгладите символите в документа с технологията на ABBYY PreciseScan, която ги прави по-малко пикселирани.

Настройки на изображения

Полученият файл може да е доста голям, ако Вашият текст съдържа много снимки или ако изберете да запишете изображението на страницата заедно с разпознатия текст. За да регулирате размера на получения файл и качеството на снимките, изберете една от опциите в падащия списък Настройки на изображение:

 • Високо качество (за отпечатване)

Изберете тази опция, за да запазите качеството на снимките или на изображението на страницата. Оригиналната резолюция на източника ще се запази.

 • Балансиран

Изберете тази опция, за да намалите размера на PDF файла, като запазите качеството на снимките или на изображението на страницата на приемливо високо ниво.

 • Компактен размер

Изберете тази опция, за да получите малък по размер PDF файл. Резолюцията на снимките и на изображението на страницата ще бъде намалена до 300 dpi, което ще се отрази на качеството им.

 • Потребителски размер…

Изберете тази опция, за да направите собствени настройки за снимки и изображение на страница в диалоговия прозорец Потребителски настройки.

Съвет: Ако не желаете да запазите изображенията в разпознатия текст, уверете се, че опцията Запази изображенията не е избрана.

Настройки на шрифт

Когато записвате текстове в PDF, можете да използвате Adobe шрифтове или Windows шрифтове, инсталирани на компютъра. За да определите набора от шрифтове, които ще се използват, изберете едно от следните от падащия списък:

 • Използвай предварително дефинирани шрифтове

PDF файлът ще използва Adobe шрифтове, например: Times New Roman, Arial, Courier New.

 • Използвай Windows шрифтове

Файлът ще използва Windows шрифтовете, инсталирани на компютъра.

За да вградите шрифтове в PDF документ, изберете опцията Вгради шрифтове. Това ще гарантира, че шрифтовете на документа ще изглеждат еднакво на всички компютри, но и ще увеличи размера на получения файл. Опцията Вгради шрифтове е налична само ако е избрана опцията Само текст и картинки или Текст над изображението на страницата.

PDF Настройки за защита

Можете да използвате пароли за предотвратяване на неупълномощено отваряне, печат или редактиране на Вашия PDF документ. За да промените настройките за защита на PDF документа, щракнете върху бутона PDF настройки за защита… и изберете как искате да защитите документа в отворилия се диалогов прозорец.

 • Парола за отваряне на документ

Тази парола защитава PDF документа от неупълномощено отваряне. Потребителят ще може да отвори документа само след като въведе паролата, зададена от автора.

За да зададете парола за документа си:

 1. Изберете опцията Изисквай парола за отваряне на документа.
 2. Щракнете върху бутона .
 3. В диалоговия прозорец Въвеждане парола за отваряне на документ въведете паролата и я потвърдете.

Паролата, която сте задали, ще бъде показана като точки в поле Парола за отваряне на документ в диалогов прозорец PDF Настройки за защита.

 • Парола за работа с документ

Тази парола защитава PDF документа от неоторизирано редактиране и печат, както и от копиране на информация в друго приложение. Потребителят ще може да извърши описаните действия само след като въведе паролата, зададена от автора.

 1. Изберете опцията Ограничи разпечатване и редактиране на документа и неговите настройки за защита.
 2. Щракнете върху бутона .
 3. В диалоговия прозорец Въвеждане на парола за достъп въведете паролата и я потвърдете.

Паролата, която сте задали, ще бъде показана като точки в поле Парола за задаване на права в диалогов прозорец PDF Настройки за защита.

След това изберете действията, които желаете да разрешите на потребителите при работата им с PDF документа. Тези ограничения се задават в група   Настройки на права за достъп.

 1. Обектите в падащ списък Разрешено отпечатване Ви позволяват да разрешите или забраните отпечатването на документ.
 2. Обектите в падащ списък Разрешени промени Ви позволяват да разрешите или забраните редактирането на документ.
 3. Ако е избрана опцията Разреши копиране на текст, изображения и друго съдържание, потребителят ще може да копира съдържанието на PDF документа (текст и изображения) в клипборда. Ако желаете да забраните тези действия, уверете се, че тази опция не е избрана.
 4. Ако е избрана опцията Разреши четене на текст от екранни четци, потребителят ще може да копира съдържанието на PDF документа (текст и изображения) в клипборда. Ако желаете да забраните тези действия, уверете се, че тази опция не е избрана.
 • Ниво на криптиране

Обектите в падащ списък Ниво на кодиране Ви позволяват да зададете вида на криптиране за защитен с парола PDF документ.

 1. Ниска (40 bit) – съвместима с Adobe Acrobat 3.0 и по-нови версии задава ниско 40-битово ниво на кодиране, базирано на RC4 стандарт.
 2. Висока (128 bit) – съвместима с Adobe Acrobat 5.0 и по-нови версии задава високо 128-битово ниво на кодиране, базирано на RC4 стандарт, но потребителите на по-ранни версии на Adobe Acrobat няма да могат да отворят PDF документи с такова ниво на кодиране.
 3. Висока (128 bit AES) – съвместима с Adobe Acrobat 7.0 и по-нови версии задава високо 128-битово ниво на криптиране, базирано на AES стандарт, но потребителите на по-ранни версии на Adobe Acrobat няма да могат да отворят PDF документи с такова ниво на криптиране.

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.