Запис на резултати в Microsoft SharePoint

ABBYY FineReader Ви позволява да записвате разпознатия текст на мрежов ресурс  – уебсайт, онлайн библиотека и др.

За да запишете разпознатия текст в Microsoft SharePoint:

  1. Щракнете върху елемент от менюто или бутон в лентата с инструменти, които записват документа в желания формат.
  2. В диалоговия прозорец, който се отваря, задайте името на файла и адреса на мрежовата папка, в която искате да го запишете.

Съвет: Щракнете върху Опции за форматиране…, ако искате да смените опциите за запис на файла.

  1. Ако това е файл с множество страници, изберете желаните опции за запис от падащия списък Опции за файл.
  2. Изберете Отваряне на документ след записване, ако искате документът да бъде отворен, след като бъде записан.
  3. Щракнете върху Запиши.

Важно!

  • Ако сте копирали адреса на мрежовата папка от браузър, уверете се, че изглежда така: http://Server/share. Можете да получите правилния адрес, като щракнете с десен бутон върху желаната папка и щракнете върху Копирай адрес на връзка... в контекстното меню.
  • Можете също да копирате адреса на мрежовата папка от Windows Explorer. В този случай адресът трябва да изглежда така: \\Server\share.

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.