Запис на изображение на страница

ABBYY FineReader позволява да записвате изображения на страници, включително сканирани.

За да запишете едно или повече изображения:

  1. Изберете страниците в прозорец Страници.
  2. В меню Файл щракнете върху Запис на страници като изображения…
  3. В диалоговия прозорец, който се отваря, изберете диска и папката, в която ще запишете файла.
  4. Изберете графичен формат, в който желаете да запишете изображението.

Важно! Ако желаете да запишете множество страници в един файл, изберете TIF формат и изберете Запиши като графичен файл с множество страници.

За подробности, вижте "Поддържани формати на изображения."

  1. Задайте името на файла и щракнете върху Запиши.

Съвет: Когато записвате, можете да изберете формат на изображение и метод на компресиране. Компресирането на изображение Ви позволява да намалите размера на файла. Използваните методи за компресиране на изображение варират според степента на компресия и загубата на данни. Два фактора определят избора на метод за компресиране: качеството на полученото изображение и размера на файла.

ABBYY FineReader Ви позволява да използвате следните методи на компресиране:

  • ZIP

Избягва се загуба на данни и се използва за изображения, съдържащи големи части с един цвят. Този метод се използва например за снимки на екрана и черно-бели изображения.

  • JPEG

Използва се за сиви и цветни изображения, например фотографии. Този метод предоставя висока плътност на компресиране, но води до загуба на данни и по-лошо качество на изображението (замъглени очертания и лоша цветова палитра).

  • CCITT Group 4

Няма загуба на данни. Често се използва за черно-бели изображения, създадени в графични програми или сканирани изображения. Компресията CCITT Group 4 е широко разпространен метод на компресиране, прилаган буквално за всички изображения.

  • Packbits

Няма загуба на данни. Използва се за сканирани черно-бели изображения.

  • LZW

Няма загуба на данни. Използва се за графики и сиви изображения.

Настройките на раздел Запис > PDF в диалогов прозорец Опции (Инструменти > Опции) се използват при запис на изображения на страници в PDF само с изображения.

1/14/2020 5:26:18 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.