Опции за разпознаване

Изборът на правилни опции за разпознаване е важен, ако желаете бързи и точни резултати. Когато решавате коя опция желаете да използвате, трябва да вземете под внимание не само вида и сложността на Вашия документ, но също така как желаете да използвате тези резултати.  Налични са следните групи опции:

Можете да намерите опциите за разпознаване в раздел Четене в диалогов прозорец Опции (Инструменти> Опции…).

Важно! ABBYY FineReader автоматично разпознава всяка страница, която добавяте към FineReader документ. При разпознаването ще се използват текущо избраните опции. Можете да изключите автоматичния анализ и разпознаване на новодобавени изображения от раздел Сканиране/Отваряне в диалогов прозорец Опции (Инструменти > Опции…).

Забележка: Ако промените опциите за разпознаване след като документът е бил разпознат, стартирайте процеса на разпознаване отново, за да разпознаете документа с новите опции.

Режим Четене

Има два режима на четене в ABBYY FineReader 12:

  • Детайлно прочитане

В този режим ABBYY FineReader анализира и разпознава както прости документи, така и документи със сложно оформление, дори тези, в които има текст, отпечатан на цветен фон, както и документи със сложни таблици (включително таблици с бял цвят на линиите и таблици с цветни клетки).

Забележка: Сравнен с режима Бързо, режимът Детайлно отнема повече време, но осигурява по-добро качество на разпознаване.

  • Бързо прочитане

Този режим се препоръчва за обработка на големи документи с просто оформление и добро качество на изображенията.

Откриване на структурни елементи

Изберете структурните елементи, които искате да бъдат открити от програмата: горни и долни колонтитули, бележки под линия, съдържание и списъци. Избраните елементи ще бъдат интерактивни при записване на документа.

Обучение

Разпознаването с обучение се използва при разпознаване на следните видове текстове:

  • Текстове с декоративни елементи
  • Текстове със специални символи (напр. рядко срещани математически символи)
  • Големи обеми текстове от изображения с ниско качество (над 100 страници)

Опцията Прочитане с обучение по подразбиране е забранена. Разрешете я, за да обучите ABBYY FineReader по време на разпознаване на текст.

Можете да използвате вградени или потребителски модели на разпознаване. Изберете една от опциите в Обучение, за да изберете кои модели искате да използвате.

Потребителски модели и езици

Можете да записвате и зареждате настройки за потребителски модели и езици.

За подробности вижте "Какво е FineReader документ?"

Шрифтове

Тук можете да изберете шрифтовете, които да се използват при записване на разпознатия текст.

  • За да изберете шрифтове:
    1. Щракнете върху бутона Шрифтове….
    2. Изберете желаните шрифтове и щракнете върху OK.

Баркодове

Ако Вашият документ съдържа баркодове и желаете те да бъдат конвертирани в низове от букви и цифри, вместо да ги записвате като изображения, изберете Търси баркодове. Тази функция е забранена по подразбиране.

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.