Ако не е открит баркод

Областите с Баркод маркират баркодовете, съдържащи се в документа. Ако документът Ви съдържа баркод, който искате да интерпретирате като последователност от букви и числа, вместо като изображение, изберете баркода и променете типа на областта на Баркод.

Забележка: Разпознаването на баркодове е забранено по подразбиране. За да разрешите разпознаването на баркодове, щракнете върху Инструменти> Опции…, щракнете върху раздел Четене и щракнете върху опцията Търси баркодове.

За да очертаете област с баркод и да я разпознаете:

 1. Задръжте Ctrl+Shift+Alt и използвайте мишката, за да изберете баркод в прозорец Изображение или прозорец Мащабиране.
 2. Стартирайте процеса на разпознаване.

Поддържани типове баркод:

 • Код 3 от 9
 • Проверка на код 3 от 9
 • Код 3 от 9 без звездичка
 • Codabar
 • Код 93
 • Код 128
 • EAN 8
 • EAN 13
 • IATA 2 от 5
 • Interleaved 2 от 5
 • Проверка на Interleaved 2 от 5
 • Матрица 2 от 5
 • Postnet
 • Промишлен 2 от 5
 • UCC-128
 • UPC-A
 • UPC-E
 • PDF417
 • Aztec код
 • Матрица данни
 • QR код
 • Частичен код

Забележка: По подразбиране типът баркод е Автоматично, което означава, че типовете баркод се откриват автоматично. Обаче не всички типове баркод могат да се открият автоматично и понякога може да се наложи да изберете ръчно подходящия тип от панел Свойства на областта.

ABBYY FineReader може да открие автоматично следните типове баркод: Код 3 от 9, Код 93, Код 128, EAN 8, EAN 13, Postnet, UCC-128, UPC-E, PDF417, UPC-A и QR код.

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.