Персонализиране на работното пространство

 • Можете временно да скриете панелите, които не използвате. За да скриете или покажете панелите, използвайте опциите от меню Изглед или клавишите за бърз достъп:
  • F5 за прозорец Страници
  • F6 за прозорец Изображение
  • F7 за прозорци Изображение и Текст
  • F8 за прозорец Текст
  • Ctrl+F5 за прозорец Мащабиране
 • Можете да промените размера на прозорец чрез влачене на граничните линии на прозореца с мишката.
 • Можете също да промените позицията на прозорци Страници и Мащабиране. Използвайте командите в менюто Изглед или в контекстното меню на прозореца.
 • Можете да персонализирате начина за извеждане на предупрежденията и съобщенията за грешки при работа на програмата. Командата Покажи прозорец Предупреждения в менюто Изглед включва и изключва прозореца за предупреждения и грешки.
 • За да се покаже или скрие панелът Свойства в прозорците Изображение или Текст, щракнете с десния бутон на мишката някъде в прозореца и изберете   Свойства от контекстното меню. Като алтернатива, можете да щракнете върху или в долната част на тези прозорци.
 • Някои настройки за прозореца могат да бъдат персонализирани в раздел Изглед в диалоговия прозорец Опции.

Всички страници на документа се показват в прозорец Страници. Налични са два изгледа на страници. За да промените текущия изглед на страница, направете едно от следните:

 • В прозореца Страници щракнете върху бутона или от лентата с инструменти.
 • В меню Изглед щракнете върху Прозорец Страници, после щракнете върху Миниатюри или върху Детайли.
 • Щракнете с десен бутон някъде в прозореца Страници, щракнете върху Прозорец Страници... от контекстното меню, после щракнете върху Миниатюри или върху Детайли.
 • Щракнете върху Инструменти> Опции…, за да отворите диалоговия прозорец Опции, щракнете върху раздел Изглед, после щракнете върху Миниатюри или върху Детайли от Прозорец Страници.

За да отворите страница, щракнете върху нейната миниатюра в прозорец Страници (в режим Миниатюри) или щракнете два пъти върху нейния номер (в режим Детайли). Тогава в прозорец Изображение ще видите изображение на страницата, а в прозорец Текст – резултатите от разпознаването (ако документът вече е бил разпознат).

Вижте също:

1/14/2020 5:26:18 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.