Ако не е открито изображение

Областите с изображение маркират изображенията, които се съдържат в документа Ви. Можете също да използвате областите с изображение, ако не желаете текстов фрагмент да бъде разпознаван. Ако програмата не може автоматично да открие изображение, използвайте инструмента Изображение, за да очертаете ръчно област с изображение около изображението.

  1. От лентата с инструменти в горната част на прозорец Изображение изберете инструмента и използвайте мишката, за да очертаете правоъгълник около изображението си.
  2. Стартирайте отново процеса на разпознаване.

Ако във Вашия документ има текст, отпечатан върху изображение, очертайте област с фоново изображение около изображението.

  1. В прозореца Изображение изберете инструмента от лентата с инструменти и очертайте рамка около изображението.

Забележка: Ако не виждате този инструмент в лентата с инструменти, добавете го. За подробни инструкции вижте Ленти с инструменти.

  1. Стартирайте процеса на разпознаване.

Можете да промените съществуваща област на Изображение или Фоново изображение. Щракнете с десен бутон върху областта и после върху Промяна на типа област на > Изображение или Промяна на типа област на > Фоново изображение.

За повече информация относно типовете области и редактирането им вижте Ако области не са открити правилно.

1/14/2020 5:26:18 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.