Задачи за други формати

Използвайте раздела Други в прозореца Задача, за да отворите други вградени автоматизирани задачи.

 1. От падащия списък Език на документа в горния край на прозореца изберете езиците на документа.
 2. От падащия списък Цветен режим изберете пълноцветен или черно-бял режим.

Важно! След като документът е конвертиран в черно-бял, не можете да възстановите цветовете.

 1. Щракнете върху бутона на задачата, която Ви трябва
  • Сканиране в HTML сканира хартиен документ и го конвертира в HTML
  • Изображение или PDF файл към HTML конвертира PDF документи или графични файлове в HTML
  • Сканиране в EPUB сканира хартиен документ и го конвертира в EPUB
  • Изображение или PDF файл към EPUB конвертира PDF документи или графични файлове в EPUB
  • Сканирай в други формати сканира хартиен документ и го конвертира във формат, който сте избрали
  • Изображение или PDF файл към други формати сканира PDF документи или графични файлове и ги конвертира във формат, който сте избрали

В резултат ще се създаде нов ABBYY FineReader документ, който ще съдържа текста на Вашия оригинален документ.

Важно! Когато стартирате вградена задача, се използват текущо избраните опции на програмата. Ако решите да промените някои от опциите, трябва да рестартирате задачата.

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.