Ако отпечатаният документ съдържа нестандартни шрифтове

Режимът на обучение подобрява качеството на разпознаване на документи с декоративни шрифтове или документи, съдържащи специални символи (напр. математически символи).

Забележка: Не е препоръчително да използвате режима на обучение в други случаи, защото спечеленото качество на разпознаване ще бъде незначително в сравнение с усилията, които ще положите за обучението.

В режим на обучение се създава потребителски модел, който може да се използва при извършване на разпознаване на целия текст.

Използване на потребителски модели

За да използвате модел за разпознаване на документ:

 1. Отворете диалоговия прозорец Опции (Инструменти > Опции…) и щракнете върху раздел Четене.
 2. От Обучение изберете опция Използвай само потребителски модели.

Забележка: Ако изберете Използвай врадени и потребителски шаблони, ABBYY FineReader 12 ще използва и потребителските, и предварително зададените фабрично модели за разпознаване.

 1. Щракнете върху бутон Редактор на модели….
 2. В диалоговия прозорец Редактор на модели изберете желания модел и щракнете върху OK.
 3. В главния прозорец на ABBYY FineReader щракнете върху бутон Прочети.

Създаване и обучение на потребителски модели

За да обучите потребителски модел да разпознава нови символи и лигатури:

 1. Отворете диалоговия прозорец Опции (Инструменти > Опции…) и щракнете върху раздел Четене.
 2. От Обучение изберете Използвай врадени и потребителски шаблониили Използвай само потребителски модели.
 3. Изберете опцията Прочитане с обучение.
 4. Щракнете върху бутон Редактор на модели….

Забележка: Обучението на модели не се поддържа за азиатските езици.

 1. В диалоговия прозорец Редактор на модели щракнете върху Нов….
 2. Отваря се диалогов прозорец Създаване на модел. Въведете името на потребителския модел и щракнете върху OK.
 3. Затворете Редактор на модели и диалоговия прозорец Опции, като щракнете върху бутона OK във всеки отделен прозорец.
 4. От лентата с инструменти в горния край на прозореца Изображение щракнете върху Прочети.

Сега, ако ABBYY FineReader открие непознат символ, този символ ще се покаже в диалоговия прозорец Ръчно обучение на модел.

 1. Обучете програмата да чете нови символи и лигатури.

Лигатура е комбинация от два или три "слепени" символа (например fi, fl, ffi и т.н.), които е трудно да бъдат разделени от програмата. На практика можете да получите по-добри резултати, като ги третирате като единичен съставен символ.

Забележка: Думи в текста, които са отпечатани с курсив или почернени, или думи в горен/долен индекс може да се запазят в разпознатия текст, като се избере съответната опция в Ефекти.

За да се върнете към обучен по-рано символ, щракнете върху бутона Черен. Рамката ще прескочи на предишната си позиция и последното обучено съответствие "изображение на символ - клавишен символ" ще бъде отстранено от модела. Бутонът Черен Ви придвижва между символи от една дума, а не между думи.

Важно!

 • Можете да обучите ABBYY FineReader да прочита само символите от азбуката на езика на разпознаване. За да обучите програмата да разчита символи, които не могат да бъдат въведени от клавиатурата, използвайте комбинация от два символа, за да обозначите тези несъществуващи символи или да копирате желания символ от диалоговия прозорец Вмъкване на символ (щракнете върху   , за да отворите диалоговия прозорец).
 • Всеки модел може да съдържа до 1 000 нови символа. Все пак избягвайте да създавате твърде много лигатури, защото това може да влоши значително качеството на разпознаването.

Избор на потребителски модел

ABBYY FineReader Ви позволява да използвате модели, за да подобрите качеството на разпознаване.

 1. От меню Инструменти изберете Редактор на модели….
 2. В диалоговия прозорец Редактор на модели изберете желания модел от списъка на наличните модели и щракнете върху Активиране.

Някои важни точки, които трябва да помните:

 1. Вместо да прави разлика между някои подобни, но различаващи се символи, ABBYY FineReader ги разпознава като един и същ символ.  Например прави ('), леви (‘), и десни (’) кавички ще бъдат записани в модела като един символ (права кавичка). Това означава, че левите и десните кавички никога няма да се използват в разпознатия текст, дори ако опитате да ги обучите.
 2. За някои символни изображения ABBYY FineReader ще избере съответния символ от клавиатурата на базата на околния контекст. Например изображението на малко кръгче ще бъде разпознато като буквата О, ако веднага до него има букви, и като числото 0, ако до него има цифри.
 3. Даден модел може да се използва само в документи, които имат еднакъв шрифт, размер на шрифта и резолюция с тези на документа, въз основа на който е създаден моделът.
 4. За да можете да използвате модела по-късно, запишете го във файл. За подробности вижте "Какво е FineReader документ?"
 5. За да разпознавате текстове с различен шрифт, изключете потребителския модел, като изберете опцията Използвай само вградени шаблони в Инструменти> Опции… > Четене.

Редактиране на потребителски модел

Можете да решите да редактирате своя новосъздаден модел, преди да започнете процеса на разпознаване.  Неправилно обучен модел може да се отрази отрицателно върху качеството на разпознаване. Даден модел трябва да съдържа само цели символи или лигатури. Символи с отрязани краища и символи с неправилни буквени съответствия трябва да се отстранят от модела.

 1. От меню Инструменти изберете Редактор на модели….
 2. Отваря се диалогов прозорец Редактор на модели. Изберете желания модел и щракнете върху бутона Редакция….
 3. В отворилия се диалогов прозорец Потребителски модел изберете символ и щракнете върху бутона Параметри на символ….

От диалоговия прозорец, който се отваря:

 • Въведете буквата, която отговаря на символа в полето Символ
 • Задайте желания ефект на шрифт (почернен, курсив, долен и горен индекс) в полето Ефект.

Щракнете върху бутона Изтрий в диалоговия прозорец Потребителски модел, за да изтриете символ, който е бил неправилно обучен.

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.