Промяна на езика на потребителския интерфейс

Езикът на интерфейса се избира при инсталирането на ABBYY FineReader. Този език се използва за всички съобщения, диалогови прозорци, бутони и елементи на менюто. За да промените езика на интерфейса, следвайте инструкциите по-долу.

  1. От меню Инструменти щракнете върху Опции… и след това върху раздела Разширени.
  2. Изберете език от падащото меню Език на интерфейс и щракнете върху OK.
  3. Рестартирайте ABBYY FineReader.

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.