Интеграция с други приложения

ABBYY FineReader 12 поддържа интеграция с Microsoft Office приложения и Windows Explorer. Това Ви позволява да разпознавате документи, когато използвате Microsoft Outlook, Microsoft Word, Microsoft Excel и Windows Explorer.

Следвайте инструкциите по-долу, за да разпознаете документ, когато използвате Microsoft Word или Microsoft Excel.

 1. Щракнете върху бутона в раздел ABBYY FineReader 12.
 2. В отворения диалогов прозорец изберете едно от следните:
  • Източника на изображението (скенер или файл)
  • Езици на документа
  • Опции за запис
 3. Щракнете върху бутона Старт.

ABBYY FineReader 12 ще се отвори и разпознатият текст ще бъде изпратен към Microsoft Office приложение.

Следвайте инструкциите по-долу, за да разпознаете документ, когато използвате Microsoft Outlook:

 1. Отворете Microsoft Outlook.
 2. Изберете съобщение с прикачени един или повече документи.

Съвет: Можете да изберете конкретен документ, ако не искате да разпознавате всички прикачени документи.

 1. В раздел ABBYY FineReader 12 щракнете върху бутона Конвертирай изображение или прикачен PDF файл.
 2. В отворения диалогов прозорец изберете едно от следните:
  • Езици на документа
  • Опции за запис
 3. Щракнете върху бутона Старт.

Съвет: Ако видът на разпознатия документ е много по-различен от оригиналния документ, опитайте да използвате други настройки за разпознаване или задайте ръчно областите с текст. Можете да намерите повече информация за настройките за разпознаване в раздел „Съвети за подобряване на качеството на разпознаване“.

За да отворите изображение или PDF файл от Windows Explorer:

 1. Изберете файл в Windows Explorer.
 2. Щракнете с ляв бутон върху файла и после върху ABBYY FineReader 12 >Отвори в ABBYY FineReader 12 от контекстното меню.

Забележка: Ако форматът на файла, който сте избрали, не се поддържа от ABBYY FineReader 12, неговото контекстно меню няма да съдържа тези елементи.

ABBYY FineReader 12 ще се стартира и изображението на избрания файл ще се добави към нов ABBYY FineReader документ. Ако ABBYY FineReader вече е стартиран и е отворен FineReader документ, изображението ще се добави към FineReader документа.

Ако бутонът на ABBYY FineReader не се появява в лентата с инструменти на Microsoft Office приложение...

Ако не се появява панелът на ABBYY FineReader 12 в лентата с инструменти на Microsoft Office приложение:

 • Щракнете върху ABBYY FineReader 12 в контекстното меню на лентата с инструменти на Microsoft Office приложение.

Ако лентата на Microsoft Office приложението не съдържа бутона ABBYY FineReader 12, FineReader 12 не е бил интегриран с това приложение по време на инсталацията. Интеграцията с приложенията на Microsoft Office може да бъде забранена при ръчно инсталиране на FineReader 12.

За да разрешите интеграцията:

 1. От лентата със задачи щракнете върху бутона Start, после върху Control Panel > Programs and Features (Старт > Контролен панел > Програми и компоненти).

Забележка:

 • В Microsoft Windows XP този елемент се нарича Add and remove programs (Добавяне или премахване на програми).
 • В Microsoft Windows 8 натиснете WIN + X и щракнете върху Programs and Features (Програми и компоненти) в менюто, което се отваря.
 1. От списъка на инсталираните програми изберете ABBYY FineReader 12 и щракнете върху бутона Change (Промяна).
 2. В диалоговия прозорец Потребителско инсталиране изберете желаните компоненти.
 3. Следвайте инструкциите на асистента за инсталиране.

1/14/2020 5:26:18 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.