Клавишни комбинации

ABBYY FineReader 12 предлага следните клавишни комбинации за най-често използваните команди. Можете също да създадете собствени клавишни комбинации.

За да създадете бърз клавиш:

  1. От меню Инструменти щракнете върху Персонализиране…, за да отворите диалоговия прозорец Персонализирайте ленти с инструменти и икони за пряк достъп.
  2. Изберете категория от раздел Бързи клавиши в полето Категории.
  3. В полето Команди изберете командата, за която искате да създадете бърз клавиш или бързия клавиш, който искате да промените.
  4. Щракнете в полето Натисни нов бърз клавиш, после от клавиатурата натиснете клавишите, които искате да използвате за избраната команда.
  5. Щракнете върху Присвои. Клавишите, които сте указали, ще бъдат добавени в полето Текущ бърз клавиш.
  6. Щракнете върху OK, за да запишете промените.
  7. За да възстановите стойностите по подразбиране на бързите клавиши, щракнете върху Нулиране (за избрана категория команди) или Нулирай всички (за всички бързи клавиши).
Меню Файл
Команда Клавишни комбинации
Сканирай страници… Ctrl+K
Отваряне на PDF файл или изображение… Ctrl+O
Нов FineReader документ Ctrl+N
Oтвори FineReader документ… Ctrl+Shift+N
Запиши документа като Ctrl+S
Запис на страници като изображения… Ctrl+Alt+S
Изпращане на документ по e-mail Ctrl+M
Изпращане на изображения по e-mail Ctrl+Alt+M
Печат на текст Ctrl+P
Печат на изображение Ctrl+Alt+P

Нагоре

Меню Редактиране
Команда Клавишни комбинации
Отмяна Ctrl+Z
Повтаряне Ctrl+Enter
Изрязване Ctrl+X
Копиране

Ctrl+C

Ctrl+Insert

Вмъкване

Ctrl+V

Shift+Insert

Изтриване Изтриване
Избери всичко Ctrl+A
Намери… Ctrl+F
Намери Следващ F3
Замяна… Ctrl+H

Нагоре

Меню Изглед
Команда Клавишни комбинации
Покажи прозорец Страници F5
Покажи само прозорец Изображение F6
Покажи прозорци Изображение и Текст F7
Покажи само прозорец Текст F8
Покажи прозорец Мащабиране Ctrl+F5
Следващ прозорец Ctrl+Tab
Предишен прозорец Ctrl+Shift+Tab

Нагоре

Меню Документ
Команда Клавишни комбинации
Прочети документ Ctrl+Shift+R
Анализирай документ Ctrl+Shift+E
Следваща страница

Alt+стрелка надолу

Page Up

Предишна страница

Alt+стрелка нагоре

Page Down

Преход към страница… Ctrl+G
Затваряне на текуща страница Ctrl+F4

Нагоре

Меню Страница
Команда Клавишни комбинации
Прочети страница Ctrl+R
Анализирай страница Ctrl+E
Редактиране на изображение… Ctrl+Shift+C
Изтрий всички области и текст Ctrl+Delete
Изтрий текст Ctrl+Shift+Delete
Свойства на страница… Alt+Enter

Нагоре

Меню Област

Команда Клавишни комбинации
Прочети област Ctrl+Shift+B
Промяна на типа област на Текст Ctrl+2
Промяна на типа област на Таблица Ctrl+3
Промяна на типа област на Изображение Ctrl+4
Промяна на типа област на Фоново изображение Ctrl+6
Промяна на типа област на Баркод Ctrl+5
Промяна на типа област на Област за разпознаване Ctrl+1

Нагоре

Меню Инструменти
Команда Клавишни комбинации
Мениджър на задачи… Ctrl+T
Hot Folder… Ctrl+Shift+H
Преглед речници… Ctrl+Alt+D
Редактор Езици… Ctrl+Shift+L
Редактор на модели… Ctrl+Shift+A
Проверка… Ctrl+F7
Следваща грешка Shift+F4
Предходна грешка Shift+F5
Опции… Ctrl+Shift+O

Нагоре

Меню Помощ
Команда Клавишни комбинации
Помощ F1

Нагоре

Общи
Команда Клавишни комбинации
Направи избрания текстов фрагмент почернен Ctrl+B
Направи избрания текстов фрагмент курсив Ctrl+I
Подчертай избрания текстов фрагмент Ctrl+U
Към клетка от таблица Клавиши стрелки
Превключване към прозорец Страници Alt+1
Превключване към прозорец Изображение Alt+2
Превключване към прозорец Текст Alt+3
Превключване към прозорец Мащабиране Alt+4

Нагоре

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.