Бърз старт

ABBYY FineReader конвертира сканирани документи, PDF документи и графични файлове (включително цифрови фотографии) в редактируеми формати.

За да обработите документ в ABBYY FineReader, трябва да изпълните следните четири стъпки:

 • Извличане на изображение на документа
 • Разпознаване на документа
 • Проверка на резултатите
 • Запис на резултатите във формат по Ваш избор

Ако трябва да повторите същите стъпки отново, можете да използвате автоматизирана задача, която ще изпълни необходимите действия само с едно щракване на бутон. За да обработите документи със сложни оформления, можете да персонализирате и изпълните всяка стъпка поотделно.

Вградени автоматизирани задачи

Когато стартирате ABBYY FineReader, се показва прозорецът Задача, в който са изброени автоматизираните задачи за най-често използваните сценарии за обработка. Ако не можете да видите прозореца Задача, щракнете върху бутона Задача в главната лента с инструменти.

 1. В прозореца Задача щракнете върху раздела вляво:
  • Бърз старт съдържа най-често използваните ABBYY FineReader задачи
  • Microsoft Word съдържа задачи, които автоматизират преобразуването на документи в Microsoft Word
  • Microsoft Excel съдържа задачи, които автоматизират преобразуването на документи в Microsoft Excel
  • Adobe PDF съдържа задачи, които автоматизират преобразуването на документи в PDF
  • Други съдържа задачи, които автоматизират преобразуването на документи в други формати
  • Мои задачи съдържа Вашите персонализирани задачи (само за ABBYY FineReader Corporate)
 2. От падащия списък Език на документа изберете езиците на документа.
 3. От падащия списък Цветен режим изберете цветови режим:
  • Пълноцветен  запазва цветовете на документа;
  • Черно-бяло конвертира документа в черно-бял, което намалява размера му и ускорява обработката.

Важно! След като документът е конвертиран в черно-бял, не можете да възстановите цветовете. За да получите цветен документ, сканирайте цветно хартиен документ или отворете файл, който съдържа цветни изображения.

 1. Ако ще стартирате Microsoft Word, Microsoft Excel или PDF задача, задайте допълнителни опции за документа в дясната част на прозореца.
 2. Стартирайте задачата, като щракнете върху нейния бутон в прозореца Задача.

Когато стартирате задача, тя ще използва опциите, текущо избрани в диалоговия прозорец Опции (щракнете върху Инструменти> Опции…, за да отворите диалоговия прозорец).

Докато задачата се изпълнява, се показва прозорец с напредъка на задачата, който показва списъка на стъпките и предупреждения от програмата.

След като задачата бъде изпълнена, изображенията ще бъдат добавени към FineReader документ, ще бъдат разпознати и записани във формат по Ваш избор. Можете да коригирате областите, открити от програмата, да проверите разпознатия текст и да запишете резултатите във всеки друг поддържан формат.

Стъпки за конвертиране на документ

Можете да настроите и стартирате всяка от стъпките за обработка в главния прозорец на ABBYY FineReader.

 1. От главната лента с инструменти изберете езиците на документа от падащия списък Език на документа.
 2. Сканирайте страниците или отворете изображения на страниците.

Забележка: По подразбиране ABBYY FineReader автоматично ще анализира и разпознае сканираните или отворени страници. Можете да промените поведението по подразбиране от раздела Сканиране/Отваряне в диалоговия прозорец Опции (изберете Инструменти > Опции…, за да отворите диалоговия прозорец).

 1. В прозореца Изображение прегледайте откритите области и направете необходимите корекции.
 2. Ако сте коригирали някоя от областите, щракнете върху Четене в главната лента с инструменти за ново разпознаване.
 3. В прозореца Текст прегледайте резултатите от разпознаването и направете необходимите корекции.
 4. Щракнете върху стрелката отдясно на бутона Запиши в главната лента с инструменти и изберете формат за запис. Или щракнете върху команда за запис в менюто Файл.

Вижте също:

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.