Главен прозорец

Когато стартирате ABBYY FineReader, се отваря неговият главен прозорец. Едновременно се показва и прозорецът Задача, където можете да стартирате вградени и персонализирани автоматизирани задачи.

Главният прозорец показва документа на ABBYY FineReader, който е отворен в момента. За подробности вижте "Какво е FineReader документ?"

  • В прозореца Страници можете да видите страниците на текущия FineReader документ. Има два режима на преглед на страница: миниатюри (които показват умалено изображение) и детайли (които показват списък от страници на документ и техните свойства). Можете да превключвате между режимите от контекстното меню на прозореца, от меню Изглед или като изберете Инструменти > Опции… > Изглед.
  • Прозорецът Изображение показва изображение на текущата страница. Тук можете да редактирате области, изображения на страници и свойства на текст.
  • Прозорецът Текст показва разпознатия текст. Тук можете да проверите правописа и да редактирате разпознатия текст.
  • Прозорецът Мащабиране показва увеличено изображение на реда или областта с изображение, което в момента се редактира. Докато прозорецът Изображение показва общия изглед на страницата, прозорецът Мащабиране показва части от изображението в по-големи детайли, за да можете да коригирате типа на областта и позицията й или да сравните символи с ниска достоверност с увеличеното им изображение. Можете да променяте мащаба на изображението в раздел в долната част на прозореца Мащабиране.

Съвет: Можете да местите изображения в прозорците Изображение и Мащабиране с мишката, като едновременно държите натиснат клавиша интервал.

Превключване между прозорците

  • Натиснете Ctrl+Tab, за да превключите от един прозорец към друг.
  • Натиснете Alt+1 за активиране на прозорец Страници.
  • Натиснете Alt+2 за активиране на прозорец Изображение.
  • Натиснете Alt+3 за активиране на прозорец Текст.

За други бързи клавиши вижте "Клавишни комбинации."

Вижте също:

1/14/2020 5:26:18 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.