Редактиране на таблици

ABBYY FineReader Ви позволява да редактирате разпознати таблици в прозореца Текст. Налични са следните команди:

  • Обединяване на клетки от таблица

Използвайте мишката, за да изберете клетките от таблицата, които да бъдат обединени, и щракнете върху Обедини клетки на таблица в менюто Редактиране.

  • Разделяне на клетки на таблица

Щракнете върху клетка от таблицата, която ще разделяте, и изберете Раздели клетки на таблица в менюто Редактиране.

Важно! Тази команда може да се приложи само към клетки от таблица, които по-рано са били обединени.

  • Обединяване на редове от таблица

Използвайте мишката, за да изберете редовете от таблицата, които да бъдат обединени, и щракнете върху Обедини редове от таблица в менюто Редактиране.

  • Изтриване на съдържание на клетки

Изберете клетка или клетки, чието съдържание искате да изтриете, и натиснете бутона Delete.

Забележка: По подразбиране инструментите за редактиране на таблица не се показват в лентата с инструменти. Можете да добавите бутоните за редактиране на таблица към лентата с инструменти от диалоговия прозорец Персонализирайте ленти с инструменти и икони за пряк достъп (щракнете върху Инструменти > Персонализиране…, за да отворите диалоговия прозорец).

За подробни инструкции как да добавите бутони в лентите с инструменти, вижте раздела "Ленти с инструменти".

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.