Ако области не са открити правилно

ABBYY FineReader анализира изображенията на страниците преди да ги разпознае и открива различните типове области в изображенията, например Текст, Изображение, Фоново изображение, Таблица и Баркод. Този анализ определя кои области ще бъдат разпознавани и в какъв ред. В потребителския интерфейс различните типове области се различават по цветовете на границите им.

Ако щракнете върху област, тя ще бъде маркирана и ще стане активна. Можете също да се придвижвате между областите с клавиша Tab. Номерата на областите определят реда, в който те се избират при натискане на клавиша Tab. По подразбиране тези номера на области не се виждат в прозореца Изображение, а се появяват, само ако е избран инструментът Подреди области.

Инструментите за ръчно очертаване и редактиране на области могат да бъдат намерени в прозорец Изображение, както и в изскачащите ленти с инструменти за области Текст, Изображение, Фоново изображение и Таблица (изскачащите ленти с инструменти се появяват до активната област).

Важно! След като приключите с редактирането на областите, стартирайте отново процеса на разпознаване.

Можете да използвате инструментите за редактиране на област за:

Създаване на нова област

 1. Щракнете върху инструмент в прозорец Изображение:

очертава област за разпознаване

очертава област с текст;

очертава област с изображение;

очертава област с фоново изображение;

очертава област с таблица.

 1. Задръжте левия бутон на мишката и движете курсора на мишката, за да очертаете област.

Нови области могат да бъдат очертани без избор на инструмент от лентата с инструменти в прозорец Изображение. Можете просто да очертаете област около изображението, като използвате една от следните клавишни комбинации:

 • Ctrl+Shift очертава област с текст
 • Alt+Shift очертава област с изображение
 • Ctrl+Alt очертава област с таблица
 • Ctrl+Shift+Alt очертава област с баркод

Можете да промените типа на областта. Щракнете с десен бутон върху избраната област, щракнете върху Промяна на типа област от контекстното меню, след това изберете желания тип област.

Настройка на граници на област

 1. Поставете курсора на мишката на границата на областта.
 2. С ляв бутон влачете в желаната посока.

Забележка: Можете едновременно да настроите вертикалните и хоризонтални граници на областта, като поставите курсора на мишката в някой ъгъл на областта.

Добавяне/премахване на части от област

 1. Изберете инструмент / от изскачащата лента с инструменти за области Текст, Изображение или Фоново изображение.
 2. Поставете курсора на мишката в областта и изберете част от изображението. Този сегмент ще бъде добавен или изтрит от областта.
 3. Настройте границата на областта, ако е необходимо.

Забележка:

 1. Тези инструменти могат да бъдат приложени само към области Текст, Изображение или Фоново изображение. Не можете да добавяте/изтривате сегмент от област Таблица или Баркод.
 2. Границите на областта могат да се настроят и чрез добавяне на манипулатори за промяна на размера. Получените сегменти могат да се влачат във всяка посока с мишката. За да добавите нов манипулатор за промяна на размера, поставете курсора до желаната точка върху границата, като едновременно държите натиснат Ctrl+Shift (това превръща курсора в кръстче) и щракнете с мишката. На границата на областта ще се появи нов манипулатор за промяна на размера.

Избор на една или повече области

 • Изберете един от инструментите , , , , , или от лентата с инструменти в прозорец Изображение и щракнете върху желаните области, като едновременно държите натиснат клавиша Ctrl. За да отмените избора, щракнете върху избраната област още веднъж.

Преместване на област

 • Изберете област и я преместете, като едновременно държите натиснат клавиша Ctrl.

Пренареждане на области

 1. Щракнете върху в лентата с инструменти или щракнете върху Поръчай области в менюто Област.
 2. Изберете областите в желания ред за изходния документ.

Забележка: Областите автоматично се номерират отляво надясно по време на автоматичния анализ на страницата, независимо от посоката на текста в изображението.

Изтриване на област

 • Изберете областите за изтриване и натиснете клавиша Delete.
 • Изберете областите за изтриване и щракнете с десен бутон върху една от тях, после щракнете върху Изтрий от контекстното меню.
 • Изберете инструмент и щракнете върху областта, която желаете да изтриете.

За да изтриете всички области:

 • Щракнете върху Изтрий всички области и текст от контекстното меню в прозорец Изображение.

Важно! Изтриването на област от изображение, което вече е било разпознато, ще изтрие също и съответния фрагмент в прозореца Текст.

Промяна на ориентация на текст

 • Щракнете с десен бутон върху област, щракнете върху Свойства в контекстното меню, за да отворите панела Свойства на областта, после изберете желаната ориентация на текста от падащия списък Oриентация.

За повече информация относно редактирането на свойствата на текста в текстовите области, вижте "Настройка на свойства на текстова област."

Промяна на цветове на граница на област

 1. Отворете диалоговия прозорец Опции (Инструменти > Опции…) и щракнете върху раздел Изглед.
 2. Изберете типа на областта от Вид и изберете цвета от палитра Цвят .

1/14/2020 5:26:18 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.