Копиране на съдържание от документи

ABBYY FineReader позволява да копирате текст, изображения и таблици от документи и да ги вмъквате в други приложения. Можете да копирате съдържание от сканирани страници и изображения, без да разпознавате целия документ или да го конвертирате в редактируем формат. Избраното съдържание ще бъде копирано в клипборда и може да се вмъкне във всяко приложение, което поддържа копиране от клипборд.

Разделът "Добавяне на изображения без обработка" описва как да отворите документи в ABBYY FineReader, без да ги разпознавате.

За да копирате съдържание:

  1. Използвайте  , , или инструмента в прозореца Изображение, за да изберете частта от документа, която искате да копирате.
  2. Щракнете върху бутона в изскачащата лента с инструменти или щракнете с десен бутон върху избраната област и после върху Прочети и копирай в клипборд в контекстното меню.
  3. Вмъкнете съдържанието в друго приложение.

За да копирате няколко страници:

  1. Изберете страниците, които искате да копирате, в панел Страници.
  2. Щракнете с десен бутон върху избраните страници и щракнете върху Запис на избрани страници като или Изпрати избрани страници в… от контекстното меню, после изберете приложението, в което искате да вмъкнете страниците.

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.