Добавяне на изображения без обработка

Можете да използвате автоматизираните задачи Бързо сканиране, Бързо отваряне или Сканирай и запиши като изображение в прозореца Задача, за да сканирате или отворите изображения в ABBYY FineReader, без да ги обработвате или разпознавате предварително. Това може да е полезно, ако имате много голям документ и искате да разпознаете само някои от страниците му.

За подробности вижте "Копиране на съдържание от документи" и "Запис на изображение на страница."

  1. От падащия списък Цветен режим изберете пълноцветен или черно-бял режим.

Важно! След като документът е конвертиран в черно-бял, не можете да възстановите цветовете.

  1. Щракнете върху автоматизираната задача, която Ви трябва:
    • Бързо сканиране сканира хартиен документ и отваря изображенията в ABBYY FineReader без предварителна обработка или разпознаване на изображенията
    • Бързо отваряне отваря PDF документи и графични файлове в ABBYY FineReader без предварителна обработка или разпознаване на изображенията
    • Сканирай и запиши като изображение сканира документ и записва получените сканирани изображения. След приключване на сканирането се отваря диалогов прозорец за записване на изображението.

Относно списъка с формати на изображения, в които можете да запишете сканираните изображения, вижте "Поддържани формати на изображения."

В резултат изображенията ще бъдат добавени в нов ABBYY FineReader документ или записани в папка, която изберете.

1/14/2020 5:26:18 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.