Предварителна обработка на изображение

Деформирани редове от текста, изкривяване, шум и други често срещани дефекти в сканираните изображения и цифровите снимки могат да намалят качеството на разпознаване. ABBYY FineReader може да премахне тези дефекти автоматично или да Ви позволи да го направите ръчно.

Автоматична предварителна обработка на изображение

ABBYY FineReader има няколко функции за предварителна обработка на изображения. Ако тези функции са разрешени, програмата автоматично определя как може да се подобри изображението според вида му и прилага необходимите подобрения: премахва шума, коригира изкривяване, изправя редовете на текста и коригира трапецовидни изкривявания.

Забележка: Тези действия може да отнемат значително време.

Изпълнете долните стъпки, ако искате ABBYY FineReader 12 автоматично да обработи предварително всички изображения, които са отворени или сканирани.

 1. Отворете диалоговия прозорец Опции (Инструменти >Опции…).
 2. Щракнете върху раздел Сканиране/Отваряне и се уверете, че опцията Автоматично обработвай страниците при добавяне в групата Общи е разрешена и са избрани необходимите действия в групата Предварителна обработка на изображение.

Забележка: Опцията за автоматична предварителна обработка може да се включва и изключва от диалоговия прозорец Отваряне на изображение (Файл >Отваряне на PDF файл или изображение…) и от диалоговия прозорец за сканиране.

Ръчно редактиране на изображения

Можете да забраните автоматичната предварителна обработка и да редактирате ръчно изображенията в Редактора на изображения.

Следвайте инструкциите по-долу, за да редактирате изображението ръчно:

 1. Отворете Редактора на изображения, като щракнете върху Редактиране на изображение… в меню Страница.

Лявата част на РЕДАКТОР НА ИЗОБРАЖЕНИЯ съдържа страницата от FineReader документа, която е била избрана, когато сте отворили Редактора на изображения. Дясната част съдържа няколко раздела с инструменти за редактиране на изображения.

 1. Изберете инструмент и направете необходимите промени. Повечето инструменти могат да бъдат приложени върху всички страници или само върху избраните страници в документа. Можете да изберете страници, като използвате падащия списък Избор в прозореца Страници.
 2. Щракнете върху бутона Затвори Редактор на изображения, след като приключите с редактирането на изображението.

Редакторът на изображения съдържа следните инструменти:

 • Препоръчителна предварителна обработка Програмата автоматично определя кои корекции е необходимо да се направят на изображението. Корекциите, които могат да се приложат, включват премахване на шум и размазване, инвертиране на цветовете, за да се направи светъл цвета на фона, корекция на изкривяване, изправяне на редовете на текста, корекция на трапецовидни изкривявания и изрязване на очертанията на изображението.
 • Изправяне  Коригира изкривяването на изображението.
 • Изправяне на редовете на текста Изправя огънатите редове в изображението.
 • Корекция на снимка Инструментите в тази група позволяват да изправите редовете на текста, да премахнете шума и размазването и да промените фона на документа в бял.
 • Корекция на трапецовидни изкривявания Коригира трапецовидни изкривявания и премахва ръбовете на изображението, които не съдържат полезни данни. Когато е избран този инструмент, върху изображението се показва синя мрежа. Влачете ъглите на мрежата към ъглите на изображението. Ако направите това правилно, хоризонталните линии на мрежата ще бъдат успоредни на редовете на текста. Сега щракнете върху бутона Коригирай.
 • Завъртане и огледален образ Инструментите в тази група позволяват да завъртите изображението и да го обърнете огледално – вертикално или хоризонтално, за да се обърне текста на изображението в правилната посока.
 • Раздели Инструментите в тази група позволяват да разделите изображението на части. Това може да е полезно, ако сканирате книга и трябва да разделите срещуположните страници.
 • Изрязване Премахва ръбовете на изображението, които не съдържат нищо полезно.
 • Инвертирай Инвертира цветовете на изображението. Това може да е полезно, ако имате нестандартно оцветяване на текста (светъл текст на тъмен фон).
 • Резолюция Променя резолюцията на изображението.
 • Яркост и контраст Сменя яркостта и контраста на изображението.
 • Нива Този инструмент позволява да коригирате нивата на цветовете на изображението, като промените интензитета на сенките, светлината и полутоновете.

За да повишите контраста на изображение, преместете левия и десния плъзгачи в хистограмата Входни нива. Левият плъзгач задава цвета, който ще се счита за най-тъмен в изображението, а десният плъзгач задава цвета, който ще се счита за най-бялата част от изображението. Преместването на средния плъзгач надясно ще потъмни изображението, а преместването му наляво ще го осветли.

Регулирайте плъзгача за изходното ниво, за да намалите контраста на изображението.

 • Гума Изтрива част от изображението.
 • Изтриване на цветови означения Изтрива всички цветни печати и знаци, направени с химикал, за да улесни разпознаването на текст, който те правят неясен. Този инструмент е предназначен за сканирани документи с тъмен текст на бял фон. Не използвайте този инструмент за цифрови снимки и документи с цветен фон.

1/14/2020 5:26:18 PM

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.