Ако Вашият текст съдържа прекалено много специализирани или редки термини

ABBYY FineReader 12 проверява разпознатите думи в своя вътрешен речник. Ако текстът, който искате да разпознаете, съдържа много специализирани термини, абревиатури или имена, можете да подобрите точността на разпознаването, като ги добавите в речника.

  1. В меню Инструменти щракнете върху   Преглед речници….
  2. От диалоговия прозорец Потребителски речници изберете желания език и щракнете върху Изглед…
  3. Отваря се диалоговият прозорец Речник. В този диалогов прозорец въведете дума и щракнете върху Добави или изберете дума и щракнете върху Изтрий.

Ако речникът вече съдържа думата, която се опитвате да добавите, ще се появи съобщение, че думате вече е в речника.

Можете да импортирате потребителски речници, създадени в по-ранни версии на ABBYY FineReader (напр. 9.0, 10 и 11).

  1. От меню Инструменти щракнете върху Преглед речници…, изберете желания език и щракнете върху Изглед…
  2. Отваря се диалоговият прозорец Речник. В този диалогов прозорец щракнете върху бутона Импортирай… и изберете речниковия файл, който желаете да импортирате (той трябва да е с разширение *.pmd, *.txt или *.dic).

14.01.2020 17:26:18

Please leave your feedback about this article

Usage of Cookies. In order to optimize the website functionality and improve your online experience ABBYY uses cookies. You agree to the usage of cookies when you continue using this site. Further details can be found in our Privacy Notice.