Pořizování snímků obrazovky a rozeznávání textu

Aplikace ABBYY Screenshot Reader dokáže vytvořit snímky zvolených oblastí obrazovky počítače a uložit je do souboru, kopírovat je do schránky nebo je odeslat do aplikace ABBYY FineReader.

Při startu aplikace ABBYY Screenshot Reader se na obrazovce počítače objeví okno aplikace ABBYY Screenshot Reader.

Okno aplikace ABBYY Screenshot Reader obsahuje nástoje pro rozpoznávání textu a tabulek na obrazovce počítače, pro vytváření snímkù zvolených částí obrazovky a pro nastavení aplikace.

Pro pořízení snímku obrazovky nebo pro rozpoznávání části textu:

 1. Ze seznamu Snímek obrazovky v aplikaci ABBYY Screenshot Reader zvolte metodu zachycení snímku:
  • Oblast
  • zachytí oblast dle vašeho výběru.

  • Okno
  • zachytí část obrazovky (např. okno, fragment okna, panel nástrojů atd.).

  • Obrazovka
  • zachytí celou obrazovku.

  • Časovaná obrazova
  • zachytí celou obrazovku s časovou prodlevou 5 sekund.

 2. V nabídce karty Jazyk vyberte jazyk rozpoznávání
 3. V nabídce Odeslat zvolte cílovou aplikaci, do níž má být rozpoznaný snímek obrazovky odeslán
 4. Zvolený text nebo snímek obrazovky může být odeslán do:

  - Schránky (Text do schránky, Tabulka do schránky or Obraz do schránky)

  - nového dokumentu (Text do aplikace Microsoft Word[1] or Tabulka do aplikace Microsoft Excel[2])

  - souboru (Text do souboru, Tabulka do souboru nebo Obraz do souboru). V dialogovém okně Uložit jako zadejte název souboru a zvolte jeho formát.

  - Aplikace ABBYY FineReader 11 (Obraz do aplikace ABBYY FineReader[3]). Tuto položku zvolte, pokud obrazovka obsahuje text i obrázky.

  - *.bmp souboru a může být přiložen k nově vytvořené e-mailové zprávě (Obraz do e-mailu).

  Důležité!

  Tato položka vyžaduje aplikaci:

  [1] Microsoft Word

  [2] Microsoft Excel

  [3] ABBYY FineReader 11

  nainstalovanou v počítači.

 5. Klikněte na
 6. Podle toho, jakou položku jste v nabídce Snímek obrazovky zvolili, bude snímek obrazovky vytvořen automaticky, nebo se zobrazí nástroj pro zachycení snímku, který vám umožní zvolit požadovanou oblast:

  • Je-li zvolena možnost Oblast, bude na obrazovce vybrána nějaká oblast.
  • Je-li to nutné, upravte pozici a okraje oblasti a klepněte na možnost Zachytit.

   Pro přizpůsobení okrajů oblasti umístěte na nějaký okraj ukazatel myši a při přidržování levého tlačítka myši jej přetáhněte. Oblast můžete přesunout tak, že ji vyberete a s přidržením levého tlačítka myši ji přesunete.

  • Pokud zvolíte Okno, kurzor se změní na .
  • Kurzorem ukažte na požadovanou oblast a až se zobrazí barevný rámeček, stiskněte levé tlačítko myši.

  • Pokud zvolíte Obrazovka nebo Časovaná obrazovka, snímek obrazovky se vytvoří automaticky.

  Poznámka:

  1. Pro zrušení zachycení obrazovky stiskněte Esc nebo pravé tlačítko myši.
  2. Pro zrušení rozpoznávání klikněte na Zastavit nebo stiskněte Esc.

8/27/2018 7:01:47 AM


Please leave your feedback about this article